Diakonia - Människor som förändrar världen

Diakonia deltar i #hjärtavärlden

Diakonia är en av 51 organisationer inom svenskt civilsamhälle som idag lanserar det gemensamma valmanifestet #hjärtavärlden. Organisationerna vill visa politiker kraften och engagemanget bakom internationella utvecklingsfrågor och vikten av att de diskuteras i årets valrörelse. Sammanlagt engagerar organisationerna över hundratusentals medlemmar.

2018-04-11

– Det globala perspektivet behövs i valrörelsen. Vi vill visa politikerna att vi är många som anser att mänskliga rättigheter och miljö är några av de viktigaste frågor politiker världen över behöver ta tag i, säger Georg Andrén, generalsekreterare Diakonia.

I valmanifestet #hjärtavärlden framförs flera krav på hur den globala utvecklingspolitiken ska utformas efter valet i höst. Till exempel kräver #hjärtavärlden att politiker:

Står upp för människors rätt att organisera sig

För en hållbar och rättvis utveckling till år 2030

Arbetar för att minska våra klimatpåverkande utsläpp

För en verkligt feministisk utrikespolitik

Avsätter 1 procent av BNI till internationellt bistånd

För en human migrations- och flyktingpolitik

I samband med det gemensamma valmanifestet #hjärtavärlden har en Sifo-undersökning genomförts med över 1000 tillfrågade. Den visar att 8 av 10 vill att politiker ska diskutera mänskliga rättigheter, miljö och klimat i årets valrörelse. Undersökningen visar också att nästan 7 av 10 personer vill att politiker i Sverige ska ta hänsyn till hur deras beslut påverkar människor i andra länder.

Organisationerna uppmanar alla, även politiker, som håller med i de politiska kraven att aktivt #hjärtavärlden genom att läsa och dela valmanifestet på hjärtavärlden.nu.

Vi är alla en del av världen, vi har ett ansvar. #hjärtavärlden