Diakonia - Människor som förändrar världen

Fredliga samtal är Myanmars väg framåt

Trots att militären i Myanmar har släppt ett stort antal fångar är fortfarande flera från den tidigare regeringen, inklusive Aung San Suu Kyi och den tidigare presidenten Win Myint, frihetsberövade. Militärens maktövertagande bryter mot internationell lag och Sverige måste stå upp för att inte demokratin ska gå helt förlorad i landet.

2021-02-12

Militärkuppen i Myanmar den 1 februari var på många sätt oväntad. De senaste åren har vi sett en mycket positiv utveckling i landet där fattigdomen nästan har halverats, demokratiska val har hållits och mycket av censuren som tidigare fanns av media och kommunikation har tagits bort. Stora steg har tagits mot ett modernt, fredligt och öppet Myanmar.

Starkt civilsamhälle

Diakonia har i många år arbetat i landet tillsammans med lokala samarbetsorganisationer, bland annat för att stärka kvinnors rättigheter och civilsamhället. De fredliga manifestationer och massdemonstrationer som hålls över landet nu till följd av militärkuppen är på många sätt ett bevis på hur långt landet har kommit och vilket starkt och engagerat civilsamhälle det finns.

Militärens maktövertagande bryter mot internationell lag och mot Myanmars konstitution. Dessutom går det emot befolkningens vilja och kränker deras civila och politiska rättigheter. Militärkuppen riskerar att sudda ut de demokratiska framsteg som har gjorts och kasta in landet i en negativ spiral av rädsla och våld.

Inleda samtal

För att landet ska ha en chans att hamna på fötter igen måste militären avstå från allt våld och från godtyckliga gripanden. De måste släppa alla politiska fångar och genast inleda politiska samtal för att ge makten tillbaka till det senaste valets rättmätiga vinnare. De måste ge fri tillgång till internet och mobilnätverk och lyfta alla begränsningar av nyhetsmedia och sociala medier. Alla kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell lag måste upphöra.