Diakonia - Människor som förändrar världen
Konferens med 150 unga 150 unga samlades i Ramallah den 5 december för att diskutera vilka behov unga palestinier med funktionsvariation har och hur de kan tillgodoses.

Första nationella konferensen för unga palestinier med funktionsvariation

Den första nationella konferensen för palestinska ungdomar med funktionsvariation hölls i Ramallah i december 2017. Målet var att aktivera ungdomar med funktionsvariation och ge dem större möjlighet att påverka sin vardag så att den anpassas till deras behov.

2017-12-19

De flesta av seminarierna på den nationella konferensen diskuterade frågor om tillgänglighet och behovet av att stötta personer med funktionsvariations integration i alla delar av livet.

Undersökte behov

Projektet initierades i maj 2017 när 75 unga män och kvinnor, med funktionsvariation, utbildades i rättigheter för personer med funktionsvariation, internationella konventioner, praktiska färdigheter med mera.

Efter utbildningarna bildade några av ungdomarna en kommitté för att organisera den första nationella konferensen. Gruppen undersökte vilka behov som unga människor med funktionsvariationer har och enades kring en rad prioriterade frågor att ta upp under konferensen.

Lovade sätta press på lokala myndigheter

Den 5 december samlades så 150 unga människor med funktionsvariation från hela Västbanken för att delta i konferensen. Under konferensen lovade bland annat representanter för den palestinska regeringen att anställa en person som behärskar teckenspråk, på varje ministerium, en person som också kan adressera frågor kopplade till funktionsvariation.

De lovade även att sätta press på lokala myndigheter för att göra nya byggnader tillgängliga för personer med funktionsvariation samt försöka anpassa äldre byggnader. Under konferensen valdes också en kommitté vars syfte blir att följa upp de rekommendationer och slutsatser som konferensen enades kring.

Konferensens slogan var ”I am a part” (”Jag är en del”) och den arrangerades inom ett projekt som genomförs av Palestinian Vision Organization, med stöd av bland annat Diakonia och våra samarbetesorganisationer Community Based Rehabilitation Programs på Västbanken samt General Union of Persons with disability på Västbanken.