Diakonia - Människor som förändrar världen

Fondspara och låt hjärtat vara med!

Vill du att dina pengar ska växa samtidigt som de verkar för en god sak? Via Diakonia kan du fondspara i Swedbank Robur Humanfond. Detta är en fond som fått flera utmärkelser och utsetts till bästa fond i kategorin etikfonder av Fondmarknaden.se.

2015-02-09

Fondspara samtidigt som du stödjer Diakonia

Genom ideellt fondsparande kan du på ett enkelt sätt bygga upp ett sparkapital med möjlighet till god avkastning, samtidigt som du stöttar Diakonias biståndsarbete och låter ditt sparkapital bidra till en bättre värld.

Fondsparandet innebär att Diakonia får två procent av ditt sparkapital varje år.

Du kan månadsspara regelbundet eller göra insättningar lite då och då – välj det som passar dig bäst.

Hållbarhetsfond

Swedbank Robur Humanfond är en svensk aktiefond och förvaltas av Swedbank Robur. Det är en så kallad hållbarhetsfond, vilket innebär att företagen den investerar i tar ansvar för miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik.

Tack till dig som redan sparar!

Under 2014 fick Diakonia ta emot 1,4 miljoner kronor från spararna i i Swedbank Robur Humanfond. Ett helt fantastiskt bidrag till vårt långsiktiga arbete med att förändra världen. TACK!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns på swedbankrobur.se