Diakonia - Människor som förändrar världen
Pouldo Bacatio stannar upp en stund för att minnas sin mormor Salvacion som är begravd på en kyrkogård i Palo, i den filippinska provinsen Leyte. Hon var en av de drygt 6 000 som dödades av tyfonen Haiyan i november 2013. Foto: Paul Jeffrey

Filippinerna ett år efter Haiyan

Den 8 november 2014 är det ett år sedan supertyfonen Haiyan (även kallad Yolanda) drog in över Filippinerna. Några dagar senare stod det klart att minst 6 000 människor dött och ödeläggelsen var enorm. Våra givare engagerade sig på ett fantastiskt sätt och Diakonia kunde därmed bidra både med akut hjälp och i återuppbyggnaden.

2014-11-05

Minnesceremonier viktiga för de drabbade

Årsdagen av närståendes bortgång är viktig för människor i Filippinerna. Den 8 november 2014 ordnas därför flera olika minnesceremonier. Alla är de en viktig del i sorgeprocessen och krishanteringen. 

Ljusmanifestation där du kan vara med

Manifestationen Haiyan Candlelight Memorial kommer att sändas direkt via en webb-kanal. Följ gärna programmet, som är på engelska, så får du se bilder och lära dig mer om några av de många imponerande insatser som gjorts för att rädda liv och bygga upp samhällen igen. 

Seminarium för att sammanfatta året som gått

Diakonias lokala samarbetsorganisation CPBC kommer den 8 november att ordna ett seminarium med titeln "Katastrofer, klimatförändringar och fattigdom" i staden Iloilo. I seminariet medverkar både myndigheter, organisationer och människor som överlevde Haiyan och som nu delar med sig av sina erfarenheter.

Diakonia är kvar

Efter katastrofen har Diakonia förmedlat stöd främst till Convention of Philippine Baptist Churches, CPBC. Det är en lokal organisation som funnits länge och som nu arbetar med återuppbyggnaden, tillsammans med de drabbade. 

De senaste månaderna, berättar CPBC i sin senaste rapport till Diakonia, har fokus legat på att stötta de överlevande i återgången till en fungerande vardag. I det arbetet ingår återuppbyggnad av hus, stöd för att hitta vägar för att de ska kunna försörja sig samt psykosocialt stöd. 

Insatser för att bygga upp människors kusnkap och beredskap vid naturkatastrofer sker också löpande. Tyfoner är inte ovanliga i regionen, och i takt med klimatförändringarna blir vädret allt mer oförutsägbart. 

Snabb akut insats under svåra förhållanden

Iloilo var ett av de värst drabbade samhällena och eftersom CPBC var på plats och kände området väl kunde organisationen inleda sitt hjälparbete omedelbart. Hjälparbetet var svårt eftersom broar, vägar, elledningar etc. var förstörda. Trots detta kunde CPBC mycket snabbt distribuera akut nödhjälp till många människor i Iloilo, Leyte, Samar och Bohol.

Nu står återuppbyggnad i fokus

I januari började CPBC:s arbete att övergå från att vara en akut hjälpinsats till att fokusera på återuppbyggnad av samhället. Insatserna nu handlar främst om att bygga upp förstörda hus och att hjälpa människor att komma igång med sin försörjning igen.

Diakonia är också på plats i Filippinerna genom det internationella nätverket ACT Alliance. Även i det arbetet ligger fokus på återuppbyggnad, tätt sammanlänkat med arbetet att rusta samhällen och människor inför kommande naturkatastrofer. Psykosocialt stöd till drabbade är en viktig del.