Diakonia - Människor som förändrar världen
Tep Vanny i Kambodja Människorättskämpen Tep Vanny i Kambodja är en av alla de eldsjälar som Diakonia stödjer. Just nu sitter hon i fängelse för sin kamp för mänskliga rättigheter i landet. Vår samarbetsorganisation har kontakt med Tep Vanny och får löpande information om hennes situation.

Fem sätt Diakonia kämpar för människors rättigheter

I dag är det internationella dagen för mänskliga rättigheter. I det arbete Diakonia och våra samarbetsorganisationer gör runtom i världen har vi alltid rättigheter i fokus. Genom att känna till vad man har rätt till har man också möjlighet att påverka sitt liv och sin tillvaro.

2016-12-09

Just den här dagen 1948 antogs FN:s deklaration för mänskliga rättigheter i FN:s generalförsamling. Därför firar vi i dag internationella dagen för mänskliga rättigheter och uppmärksammar det arbete som görs för mänskliga rättigheter lite extra.

Här är fem saker som vi på Diakonia och våra samarbetsorganisationer runtom i världen gör för att stärka människors rättigheter:

Jobbar för att alla ska känna till sina rättigheter
Ett av de mest effektiva sätten för att skapa förändring är att göra människor medvetna om sina rättigheter. Genom att sprida kunskap om de rättigheter alla människor har bara genom att vara människor– som att få bestämma över sin eget liv och sin egen kropp, att slippa bli illa behandlad fysiskt eller psykiskt eller att få lov att äga land och att ha politiskt inflytande – stärker vi människor och ger dem möjlighet att kämpa för ett bättre liv.

Står upp för människorättskämpar
Det kan vara förknippat med stor fara att stå upp för sin och andras rätt. Diakonia arbetar i länder med konflikter, auktoritära regimer och sköra demokratier. Människorättsförsvarare utsätts ofta för hot och det händer att människor mördas på grund av sin övertygelse. Vi arbetar på många olika sätt för att skydda dem som arbetar för mänskliga rättigheter så att de kan fortsätta sin kamp.

Höjer folks röster
För att kunna påverka måste man höras, och att ha rätt till att organisera sig är grundläggande i en demokrati. Fattiga människor har oftast små möjligheter att höras i det offentliga samtalet. Men tillsammans är människor starkare, och därför jobbar Diakonia tillsammans med våra samarbetsorganisationer med att se till att människor kan organisera sig och därigenom stärka sin politiska röst.

Stärker kvinnor
Patriarkala och ojämställda strukturer och attityder över världen hindrar kvinnor att ta del av sina mänskliga rättigheter. Vi utmanar och ifrågasätter dessa strukturer på olika sätt, genom att arbeta mot våld mot kvinnor, för att öka kvinnors deltagande i ekonomiskt och politiskt beslutsfattande och samma rätt till rättsligt skydd. Genom att känna till sina rättigheter och på olika sätt ges möjlighet att förändra får kvinnor över världen mer inflytande och makt över sina egna liv.

Jobbar med ett barnperspektiv
Barns rättigheter skyddas extra av FN:s barnkonvention, och många av Diakonias samarbetsorganisationer jobbar med att ge barn bättre möjligheter. Det kan handla om att barn ska slippa arbeta, vara soldater eller bli kriminella för att överleva.