Diakonia - Människor som förändrar världen

Stark kritik mot svagt EU-förslag mot skatteflykt

EU-kommissionens förslag för att komma åt multinationella företags skatteflykt presenterades den 12 april. Kritiker menar att förslaget är alltför svagt för att uppnå sitt syfte och att det dessutom missar merparten av företagen. 

2016-04-17

Behov av transparens inom finansiella sektorn

Panamaläckan visar på behovet av större öppenhet i den globala finansiella sektorn. Men när EU-kommissionen presenterade sitt nya förslag för att komma åt företags skatteflykt lämnar det mycket att önska.

Förslaget utesluter länder utanför Europa

En av svagheterna i EU-kommissionens lagförslag är att företagen endast måste rapportera för verksamhet i EU-länder, samt skatteparadis. Det är ett misslyckande eftersom förslaget i och  med det inte blir användbar utanför Europa, menar Alvin Mosioma, chef för Diakonias samarbetsorganisation Tax Justice Network – Africa:

– Förslaget innebär att multinationella företag kommer kunna fortsätta att utnyttja hemlighetsmakeriet i andra regioner [än Europa] eftersom de inte tvingas informera om sin verksamhet i länder i Afrika, Asien och Latinamerika.

Känsligt att definiera skatteparadis

Företagen ska också rapportera verksamhet i skatteparadis. Men inte heller det uppnår sitt syfte eftersom det varit för känsligt för EU-länderna att enas om kriterierna för  vad som kan klassas som skatteparadis. Tidigare försök att definiera termen blev politiserat, och uteslöt till exempel Luxemburg. Det slutade med att listan över skatteparadis istället togs bort. Det hade varit enklare om kommissionen slagit fast att rapporteringen skulle gälla för alla länder företagen är verksamma i. 

Majoriteten av företagen kommer undan

En annan stor brist i förslaget är att förslaget missar 85-90% av de multinationella företagen eftersom regelverket endast gäller dem som årligen omsätter minst 750 miljoner euro. Kommissionens förslag kommer nu att presenteras för EU-parlamentet och Europeiska rådet (ländernas regeringar) och sedan förhandlas

– Nu gäller det för svenska regeringen och andra medlemsländer att skärpa förslaget så att det blir ett verkningsfullt verktyg i kampen mot den globala skatteflykten, Penny Davies, policyrådgivare i utvecklingsfinansiering på Diakonia.

Verkningsfulla åtgärder mot skatteflykt

Skatteflykten utgör ett stort hinder för fattigdomsbekämpning. Därför har Diakonia tillsammans med våra samarbetsorganisationer länge framfört ett antal krav som motverkar de anonyma och komplexa ägarstrukturer som möjliggör skatteflykten. Bland annat:

Offentliga register över företagens egentliga ägare, eller så kallade förmånstagare. Full offentlighet skulle göra det möjligt för medborgare, journalister och andra att se vem som kammar hem vinsten.

Automatiskt informationsutbyte mellan länder i  skattefrågor för att stoppa skatteflykt. De utvecklingsländer som saknar kapacitet att delge sådan information måste få stöd att kunna delta.

Offentlig land för land-rapportering för stora företag i alla sektorer. Det innebär att företagen exempelvis rapporterar de vinster de gör och vilka skatter de betalar i varje land de bedriver verksamhet i.