Diakonia - Människor som förändrar världen
Foto: Lucero Zúñega/Coordinadora de Derechos Humanos Foto: Lucero Zúñega/Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Ett viktigt steg för sanning om försvinnanden i Peru

Anhöriga till de som försvann under den väpnade konflikten i Peru fortsätter oförtrutet att leta. Och i dagarna togs ett viktigt steg framåt då Peru lagstiftade om rätten för försvunna och deras anhöriga att få veta sanningen.

2016-07-13

Den nya lagen, som godkändes den 22 juni, fastslår att det ska utarbetas en nationell plan för att möjliggöra ett mer systematiskt letande efter kvarlevorna. Betoning i lagen ligger på vikten att få veta sanningen utifrån psykosociala och humana behov och aspekter.

Mellan åren 1980 och 2000 pågick en väpnad konflikt i Peru. Huvudaktörer i konflikten var maoistgerillan ”Den belysta stigen” (Sendero Luminoso) och militären. En sanningskommission fastslog i sin slutrapport 2003 att närmare 70 000 personer dog eller försvann. Ett stort antal blev utsatta för tortyr och kvinnor våldtogs systematiskt. Många tvingades fly och blev internflyktingar, de förlorade sin mark och sitt hem. Det stora flertalet av de drabbade var fattiga quechuatalande bönder från den andinska regionen.

Svårt att gå vidare utan svar

Det beräknas finnas mellan 8000 och 15000 försvunna i Peru. Hittills har 3202 kroppar hittats och av dem har 1833 identifierats och 1644 återlämnats till de anhöriga.

Fram till idag har de anhöriga sökt efter de försvunna med egna medel, och endast i de fall det det funnits en juridisk process har staten aktivt sökt efter kvarlevor.

Behovet att få veta vad som hänt är stort. Utan att ha kvarlevorna från sina anhöriga och utan bevis på att de dött, är det svårt för de anhöriga att fortsätta framåt. Vikten av att kunna få begrava sina anhöriga är stor. Avsaknad av dödsorsak och dödscertifikat gör också att anhöriga till exempel inte kan gifta om sig eller begära arv.

Fortfarande mycket kvar att göra

Flera av Diakonias partners, som till exempel Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Nationella Samordnaren för Mänskliga Rättigheter), har haft en viktig roll i arbetet med att driva på för att lagen skulle antas. Från det att konflikten började och fram till idag har dessa organisationer spelat en avgörande roll genom att samla information och på olika sätt driva de drabbades rätt till sanning, rättvisa och ersättning. Det finns fortfarande mycket kvar att göra och de arbetar oförtröttligt vidare trots många utmaningar.