Diakonia - Människor som förändrar världen

Ett år sedan Paradise Papers – nu behövs ledarskap

Avslöjandena i Paradise Papers blev förstasidesnyheter 5 november 2017. I miljontals läckta dokument avslöjades multinationella företags skatteplanering med hjälp av slutna skatteparadis. Ett år senare kvarstår flera av problemen som möjliggör olika typer av skatteflykt. Det är hög tid för EU:s medlemsländer att enas om ökad insyn i multinationella företags verksamhet för att stoppa den globala skatteflykten, skrev Diakonias Penny Davies i en debattartikel i Altinget på årsdagen.

2018-11-20

Offentlig land-för-land-rapportering kan ge den insyn som är nödvändig för att få ett slut på multinationella företags skatteflykt och aggressiva skatteplanering likt vad som avslöjats i Paradise Papers, Panamadokumenten och LuxLeaks. Att informationen är tillgänglig för allmänheten är helt avgörande för möjligheten till ansvarsutkrävande, särskilt i länder där skattelagstiftning brister eller resurser saknas för att säkra att den följs. 

Offentlig rapportering är nödvändig

Vi ser ur ett människorättsperspektiv att offentlig rapportering är nödvändig, d.v.s. att inte bara myndigheter får ta del av informationen. Gemensamma regler för offentlig land-för-land-rapportering finns redan för banksektorn inom EU, och ny forskning visar att det gett positiva resultat i form av ökade skattebetalningar av de multinationella banker som omfattas av rapporteringskravet.

Vi ser med oro på det faktum att det gått över två år sedan EU-kommissionen presenterade sitt förslag (12/4 2016), och över ett år sedan Europaparlamentet antog sin gemensamma position (4/7-2017). Med kommande val till EU-parlamentet i maj 2019 så ser utsikterna att nå enighet i trialogförhandlingar allt mörkare ut om inte Sverige och de andra medlemsländerna agerar nu.

5 av 8 partier positiva till offentlig rapportering

Vi har inför mötet i Konkurrenskraftsrådet (COMPET) 29 - 30 november uppmanat finansminister Magdalena Andersson (S) att se till att frågan finns med på mötesagendan. Vi vet dock att Sverige än så länge tyvärr inte gett stöd till offentlig redovisning.

Men fem av åtta riksdagspartier svarade i Diakonias partiledarenkät inför valet att de ”kommer arbeta för gemensamma regler inom EU för offentlig land-för-land-rapportering för att motverka skatteflykt och öka allmänhetens insyn”. Det finns med andra ord en grund för politiskt samarbete kring denna fråga. 

Ta på er ledartröjan!

Vi uppmanar tillträdande regering att ta på sig ledartröjan och inom EU driva på för offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag med syfte att motverka den globala skatteflykten.