Diakonia - Människor som förändrar världen
Diakonias Penny Davies och Jakob König, Sveriges Konsumenter, skriver på SvD Debatt: "Dags för Sverige och EU att stoppa skatteflykt".

Diakonia på SvD debatt: Hemlighetsmakeriet möjliggör skatteflykten

”Panamadokumenten” avslöjade skatteflykt, kriminalitet och korruption inom banksektorn. Därefter har ytterligare läckor gjorts som tydligt visar att det är hemlighetsmakeriet som gör skatteflykten möjlig. Det är dags för Sverige och EU att sätta stopp för det, skriver Diakonias Penny Davies och Jakob König från Sveriges Konsumenter på SvD debatt.

2017-04-03

Skatteflykten dränerar redan fattiga länder

Läckor och grävande journalistik som avslöjat skatteflykt, penningtvätt och korruption i global skala, har duggat tätt de senaste åren. Skatteflykt är ett hot mot vår gemensamma globala välfärd men drabbar fattiga människor i utvecklingsländer hårdast. Världens länder har i Agenda 2030 enats om sjutton globala mål som bland annat syftar till att utrota fattigdomen. Ska målen nås måste vi sätta stopp för den skatteflykt som varje år dränerar fattiga länder på hundratals miljarder dollar, skriver Diakonias Penny Davies och Jakob König från Sveriges Konsumenter på SvD Debatt.

Krav på offentliga register över de verkliga ägarna

Panamadokumenten visade hur anonyma företag så kallade brevlådeföretag används för att gömma undan pengar i skatteparadis. Storbanker, däribland Nordea, pekades ut för medhjälp till skatteflykt. 

Genom att införa offentliga register över företagens verkliga ägare skulle dessa typer av hemliga företag kunna stoppas.

Krav på offentlig land-för-landrapportering 

Nyligen föll också domen över visselblåsarna i den så kallade LuxLeaks-läckan från 2014. Visselblåsarna kunde visa att storbolag som McDonalds, Ikea och Pepsi, genom kreativa skatteupplägg minimerade sina skatter, i vissa fall till så lite som en procent av vinsten.

Om man istället lagstiftar så att företagen öppet måste särredovisa vilka vinster de gör och vilka skatter de betalar i alla de länder de är verksamma i, skulle skatteflykten motverkas och pengarna kunna investeras i hälsa och utbildning. Att informationen är offentlig är helt centralt för att medborgare ska kunna ställa beslutsfattare och företag till svars. Särskilt i utvecklingsländer där skattelagstiftning brister eller resurser saknas för att säkra att den följs. 

EU-förslag om land-för-landrapportering räcker inte

Inom EU diskuteras ett förslag på land-för-landrapportering men bara för företag med verksamhet inom EU eller i så kallade skatteparadis. Verksamhet i andra länder behöver bara redovisas sammantaget. Förslaget gäller dessutom endast företag med en årlig omsättning på 750 miljoner euro. Det utesluter 85-90 procent av de multinationella företagen. 

Sverige bör arbeta för att rapporteringen omfattar företagens aktiviteter i alla länder. Tröskeln för vilka företag som ska ingå bör sänkas. 

Ohållbart att förlita sig på läckor och visselblåsare

Visselblåsarna i LuxLeaks-läckan straffades trots att de bidragit till att EU försökt påskynda åtgärder mot skatteflykt. Men denna kamp kan inte och bör inte vara beroende av läckor och visselblåsare som riskerar straff. Det är inte hållbart, skriver Penny Davies och Jakob König som efterfrågar kraftfulla åtgärder från Sverig och EU samtidigt som de menar att banker och företag måste ta sitt ansvar och inte bidra till skatteflykt.