Diakonia - Människor som förändrar världen
Demonstration för tvångssteriliserade kvinnors rättigheter i Peru. Foto: Benjamín Alcarraz

Nobels Fredspris 2018 - Erkännande till miljoner kvinnor världen över

Nobels fredspris 2018 handlar om Peru. Och Rohingyakrisen. Guatemala och Rwanda. Uganda och Colombia. Sri Lanka och Bosnien-Hercegovina. Sierra Leone. Irak. Demokratiska Republiken Kongo. Och alla andra konflikter där sexuellt våld har använts som vapen.

2018-10-12

Nadia Murad och Denis Mukwege får priset för sitt modiga outtröttliga arbete för att få stopp på det här fruktansvärda globala brottet. Hon är en överlevare som vägrar bära den skam som i själva verket hör hemma hos förövarna. Han är en läkare som år efter år behandlar överlevare, och ofta räddar deras liv. Båda två är vittnen, talespersoner och aktivister som inte låter sig tystas utan fortsätter att dag efter dag sprida medvetenhet och jobba för politisk förändring världen över.

Våldtäkt som symbol för krigsseger och makt

Det är inget nytt att sexuellt våld används som vapen i konflikt. Iliaden, skriven på 750-talet före Kristus, beskriver våldtäkt som en symbol för krigsseger och makt. Men det var först 1993, när Jugoslavientribunalen utfärdade arresteringsordrar för våldtäkter, som det för första gången erkändes som ett brott mot mänskligheten av en internationell domstol. Sedan dess har stora framsteg gjorts inom de internationella institutionerna.

Stora framsteg har gjorts...

Rwandatribunalen blev 1998 den första internationella domstol som dömde en person för våldtäkt som folkmordsbrott.

Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC), som funnits sedan 2002, inkluderar våldtäkt, sexuellt slaveri, tvingad prostitution, tvingad graviditet, tvingad sterilisering och ”andra former av sexuellt våld av motsvarande allvar” som ett brott mot mänskligheten när det utförs på ett utbrett eller systematiskt sätt.

2008 antog FN:s säkerhetsråd Resolution 1820 som fastställer att våldtäkt och andra former av sexuellt våld kan utgöra krigsbrott, brott mot mänskligheten, och en konstituerande handling för folkmord. Det här var stora segrar för alla de kvinnorättsorganisationer världen över som hade jobbat i årtionden för att detta skulle ske, och utgjorde ett stort kliv framåt mot en rättvisare värld.

2009 instiftade FN en särskild representant mot sexuellt våld i konflikt som rapporterar direkt till generalsekreteraren, och Margot Wallström blev den första personen på posten.

På senare år har vi också börjat prata om systematiska våldtäkter av män i konflikt – något som i en patriarkal värld är än mer tabubelagt att prata om

....men mycket återstår att göra

Mycket har alltså hänt, men fortfarande är det lång väg kvar. I många konflikter och post-konfliktsamhällen är det fortfarande livsfarligt att prata högt om att sexuellt våld är eller har varit en del av de stridande parternas militära strategi. På några sådana platser jobbar våra samarbetsorganisationer med den här frågan i det tysta eller indirekt. De hjälper överlevare att få fysisk och psykologisk vård och juridisk hjälp, och försöker påverka synen på dessa brott och lagstiftningen som reglerar dem.

Upprättelse för överlevare

 På andra ställen har kvinnorättsorganisationerna lyckats pressa samhället så mycket att tystnadskulturen kring sexuellt våld i konflikt har börjat luckras upp. På sådana platser jobbar våra samarbetsorganisationer med att få upprättelse för alla överlevare. I Guatemala, Colombia och Peru stöder vi organisationer som står på barrikaderna för att få upp och hålla kvar frågan på dagordningen både hos allmänheten och domstolarna, och de har varit med och bidragit till att historiska rättegångar har kommit till stånd.

I det här arbetet ser vi också ständigt den utbredda ansvarsfriheten för sexuellt våld. Gång på gång ser vi att till och med när domstolar slår fast att brottet har begåtts så rivs domslut lätt upp i efterhand, eller så mäts överhuvudtaget inget straff ut.

Ojämställdhet bakom våldet

Nadia Murad har sagt ”Jag vill vara den sista flickan i världen med en historia som min.” Fortfarande är den visionen långt borta, och juridiken är bara en del av lösningen. För att människor ska sluta våldta, behövs också enormt mycket arbete på samhällsnivå. Pramila Patten är FN:s nuvarande särskilda representant för sexuellt våld i konflikt. Hon sätter stort fokus på det faktum att det är ojämställdhet som är den underliggande orsaken till det här våldet. Det är för att kvinnors liv inte anses lika mycket värda och för att kvinnors mänskliga rättigheter inte respekteras, som det här händer.

Betydelselöst fredspris utan kvinnornas röster

Strax efter att Denis Mukwege  hade fått beskedet om Nobelpriset höll han tal till kvinnorna på Panzi-kliniken där han jobbar. Han sa: ”När vi tillsammans tar kampen vidare så kommer det här priset inte ha någon betydelse om inte ni kvinnor räknas och om era röster inte hörs och respekteras.”

Den 10 december i Oslo rådhus får Nadia Murad och Denis Mukwege ett globalt erkännande för det fantastiska arbete de gör. Och när de går fram för att ta emot priset så går de inte ensamma. Luften kommer att vibrera av miljontals livsöden från kvinnor – levande och döda – från hela världen.