Diakonia - Människor som förändrar världen
Lottie Cunningham får ta emot ett pris. Lottie Cunningham tillsammans med Kerstin Dahlbäck, som delade ut stipendiet, och Georg Andrén som deltog vid utdelningen och pratade om Lottie Cunninghams arbete i Nicaragua.

"En dag kommer vi att vara fria"

Tänk dig att du bor i en by som gång på gång utsätts för våldsamma avhysningar. Att någon vill åt marken ditt hus står på. Att beväpnade män attackerar om natten. Så ser situationen ut på Atlantkusten i Nicaragua. Lottie Cunningham, grundare av organisationen CEJUDHCAN mottog nyligen Anna Dahlbäck minnesfonds stipendium för kampen för sitt folks rätt till mark.

2018-09-07

– Jag känner mig hedrad och ödmjuk över att få ta emot den här utmärkelsen, sade Lottie Cunningham när hon mottog Anna Dahlbäcks minnesfonds stipendium vid en fullsatt ceremoni på Medelhavsmuséet i Stockholm den 7 september.

"Straffriheten är total"

Atlantkusten i Nicaragua är en region där många invånare tillhör urfolket Miskito eller är afro-nicaraguaner; folkgrupper som genom landets historia har diskriminerats och sett sina grundläggande mänskliga rättigheter ständigt kränkas.

– Situationen för mitt folk i byarna på Atlantkusten är väldigt svår. Våldet ökar hela tiden och straffriheten är total. Vi har ofta känt att ingen vet vad som händer oss. Att bli tilldelad stipendiet är väldigt viktigt för det hjälper oss att uppmärksamma situationen internationellt, säger Lottie Cunningham, människorättsförsvarare och advokat.

Omskolade sig till advokat

Lottie och hennes familj utsattes för brutala avhysningar redan 1981. Flera av hennes familjemedlemmar har varit tvungna att lämna landet. Och när hon såg hur våldsamheterna, diskrimineringen och tvångsförflyttningarna av hennes folk fortsatte utan någon juridisk upprättelse, beslutade Lottie, efter 10 år som sjuksköterska, att börja studera juridik för att kunna kämpa för sitt folks rättigheter. 

– Vi har levt med diskriminering och exkludering under så många år. Vårt folk förstod aldrig att det kunde bli så illa, säger Lottie Cunningham.

Hon konstaterar att våldet har ökat långsamt ökat, ett steg i taget.

– Först kom bönder som var fredliga, vi välkomnade dem, delade vår mark med dem utan problem, men sen kom de beväpnade grupperna som ville köra bort oss med våld, berättar Lottie.

Rättsfall spelade nyckelroll

Det första rättsfallet i Nicaraguas historia om urfolks kollektiva rättigheter inleddes 1997 och Lottie Cunningham spelade en nyckelroll. Domen föll 2001 och var till urfolkens fördel. Efter ytterligare ett par år av intensivt arbete antog Nicaragua 2003 en ny lag om kollektiva markrättigheter för urfolken, ett avgörande steg för urfolks rättigheter i landet.

Nicaragua_landscape 

Samma år grundade Lottie civilsamhällesorganisationen CEJUDHCAN för att fortsätta att främja kollektiva rättigheter för urfolk och etniska grupper samt agera för rätten till självbestämmande på atlantkusten.

Den nicaraguanska staten har dock inte tagit det sista steget för att erkänna urfolkens rätt till sitt territorium, viket innefattar rätten till lagfarter för marken.

Eskalerande konflikt på Atlantkusten

Statens ovilja att följa lagen fullt innebär att urfolks rättigheter fortfarande kränks och att traditionella markområden säljs illegalt. Situationen har resulterat i en eskalerande konflikt mellan urfolk och bosättare på Atlantkusten.

– Våldet som bosättarna utför är väldigt brutalt. Under de senaste två åren har 40 personer kidnappats och 32 dödats. Hela byar har bränts ner och odlingarna som människor lever av har förstörts, berättar Lottie.

CEJUDHCAN och Lottie utsätts konstant för hot. Organisationens medlemmar är sedan år 2013 portade från alla aktiviteter som sker i regeringens regi. Sedan den demokratiska krisen startade i april i år i Nicaragua har hotbilden ökat för alla organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter.

Nicaragua_landscape

Fortsätter hoppas

En ny lag om terrorism antogs i juli, vilket ökar risken för kriminalisering och juridiska åtgärder mot dem som protesterar mot regeringen. Interamerikanska komissionen för mänskliga rättigheter utfärdade därför nya säkerhetsåtgärder för Lottie så sent som i augusti.

– Jag vill tillägna stipendiet till alla människor i Nicaragua som under så långt tid har kämpat för demokrati och mänskliga rättigheter. Och alla unga som har mist sina liv i de senaste protesterna. Vår situation är svår men vi fortsätter hoppas och tro att vi en dag ska ha tillgång till vår mark och vara fria, avslutar Lottie.