Diakonia - Människor som förändrar världen
Den blodiga konflikten mellan Farc och regeringen har pågått i 50 år. Bilden kommer från Chocó, ett av de områden som drabbats hårdats av stridigheterna.

Eldupphör i Colombia - en god nyhet för världen

Colombias regering och Farc-gerillan, som just nu sitter i fredsförhandlingar i Havanna i Kuba, har kommit överens om ett bilateralt och definitivt avtal om eldupphör och slut på våld. Avtalet kommer att offentliggöras under torsdagen den 23 juni.

2016-06-22

- Det är en fantastisk nyhet för Colombias folk som under ett halvt sekel drabbats hårt av den väpnade konflikten och det sociopolitiska våldet. Och det är en god nyhet för världen, för det är ytterligare ett exempel på att väpnade konflikter kan avslutas genom dialog och förhandling, säger Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg.

Diakonia för fred och mänskliga rättigheter

Diakonia har tillsammans med sina samarbetsorganisationer i årtionden jobbat för fred, för mänskliga rättigheter och för de krigsdrabbades rättigheter i Colombia.

- Vi gratulerar dem som deltagit i förhandlingarna och uppmanar parterna att respektera och följa eldupphörsavtalet samt att arbeta vidare med de steg som återstår för att senare kunna skriva under det slutgiltiga fredsavtalet, säger Bo Forsberg.

Fred kräver försoning

Det civila samhället i Colombia har under lång tid arbetat för en förhandlingslösning på konflikten. Eldupphörsavtalet med Farc som kommer att offentliggöras under torsdagen den 23 juni är en viktig framgång. Samtidigt har regeringen inlett förhandlingar med en annan gerillagrupp, ELN. Diakonia uppmanar nu regeringen och ELN att också ta konkreta steg mot en effektiv dialog och förhandling. Vi hoppas att det colombianska samhället ska lyckas övervinna hat och motstånd och påbörja den försoningsprocess som byggandet av fred kräver.

Ett nytt kapitel

- Nu inleds ett nytt kapitel i Colombias historia, med fortsatt stora utmaningar att förverkliga det man nu skrivit under. Vi uppmanar Sveriges regering och internationella samfundet att vara med och stötta i den processen, säger Bo Forsberg.