Diakonia - Människor som förändrar världen

Anställd skjuten till döds på Diakonias Somaliakontor

En anställd säkerhetsvakt på Diakonias landkontor i Somalia misstänks för att ha skjutit ihjäl sin kollega igår kväll inne på Diakonias område.

2017-07-07

Vad som ligger bakom dödskjutningen är i nuläget oklart eftersom de båda männen enligt de uppgifter vi fått var ensamma, och den misstänkta förövaren tog till flykten.

Diakonia beklagar händelsen djupt och sänder vårt varmaste deltagande till den dödade säkerhetsvaktens närmaste familj och vänner i deras sorg.

Vår personal på plats är underrättade om situationen och vår regionala HR-ansvariga arbetar med att se vilka stödinsatser som personalen kan komma att behöva.

Diakonia ser med största allvar på händelsen men avvaktar polisens utredning innan vi kan gå ut med mer information.