Diakonia - Människor som förändrar världen

Diakonia skriver under “Charter 4 Change”

Lokala organisationer är oftast först på plats för att hjälpa vid en katastrof och deras arbete är livsavgörande. Att stärka lokala organisationers finansiering och delaktighet i genomförande av humanitära insatser är därför mycket viktigt. Därför skriver Diakonia under ”Charter4Change”. 

2016-04-14

Tillgången till humanitära medel är mycket begränsad för lokala organisationer idag. Globalt sett får de inte mer än 0,2 procent utav det samlade humanitära biståndet .

- Det här tycker vi inte är rimligt, och därför skriver vi under ”Charter 4 Change”. Vi vet av egen erfarenhet att lokala organisationer oftast är först på plats vid en katastrof. Ändå jobbar dessa organisationer med en mycket liten andel av de humanitära medlen. De tillsammans med den lokala befolkningen är livsviktiga för att stärka det lokala samhällets kapacitet och motståndkraft för att stå emot och hantera framtida kriser av olika slag, säger Linda Hammarberg, rådgivare humanitärt arbete.

Att  stödja lokala aktörer i deras humanitära arbete och säkerställa tillgång till medel m.m. är en punkt som många aktörer arbetar intensivt med för att den skall lyftas på agendan vid det kommande humanitära toppmötet i maj 2016 i Istanbul.

”Charter 4 change” är ett gemensamt åtagande mellan en rad organisationer. Genom att skriva under åtar sig organisationerna att implementera  åtta punkter i sitt arbete. Bland annat att öka direkt finanseringen till organisationer i syd som arbetar med humanitärt arbete och kanalisera minst 20 procent av egna humanitära medel till lokala organisationer, .

Läs mer om Charter4Change och de åtta punkterna här.