Diakonia - Människor som förändrar världen
Diakonia och vår samarbetsorganisation KAD delar ut mat i den svårt torkdrabbade Sanaag-regionen i Somalia.

Diakonia på plats i torkans Somalia

I lägret för internflyktingar sitter en ensam mamma med sina tre undernärda och uttorkade barn. De har vandrat i dagar genom grusöknen för att komma fram till lägret. "Det gjorde ont inom mig när jag såg hur dåligt barnen mådde" säger Bashir Jaman, som jobbar på Diakonias landkontor i Somalia.

2017-06-28

Under de senaste tre åren har det regnat allt mindre i Somalia och länderna på Afrikas horn och regnet kommer mer oregelbundet. Det har lett till brist på mat. Den svåra torkan har slagit ut odlingar och betesmarker för boskap, och det har drivit upp matpriserna. Redan fattiga och sårbara grupper har tvingats att sälja sina tillhörigheter, eller låna pengar och mat för att kunna överleva.

Svårt för boskapsskötare

Speciellt svår har situationen blivit för boskapsskötare som är beroende av bete. Många djur har dött eller blivit sjuka. Hundratusentals människor har tvingats lämna sina hem på landsbygden för att söka sig till städerna för att få tag på mat och vatten. I städernas utkanter växer det upp läger för internflyktingarna. En del läger har funnits i många år och här bor människor som tidigare har flytt från våld och oroligheter i olika delar av landet.

Tre miljoner lever i nöd

FN:s humanitära organ OCHA uppger i en rapport i juni 2017 att cirka tre miljoner människor i Somalia, ungefär 25 procent av befolkningen, lever i akut nöd. Speciellt allvarlig är situationen för barn, runt 363000 barn är akut undernärda och behöver omgående näringsstöd för att överleva och att för att inte få bestående men.

Ett av de områden som drabbats hårt av torkan är Sanaag regionen i nordöstra Somalia där Diakonia arbetar. I staden Badhan berättar borgmästaren att cirka 54000 människor i regionen har tvingats lämna sina hem och flytta till läger runt staden. De är nu i stort behov av humanitärt stöd. Av dessa är ungerfär 8000 barn under fem år.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Diakonia jobbar sedan en tid tillbaka i Badhan med att stärka demokrati och mänskliga rättigheter. När effekterna av den allvarliga torkan blev allt allarligare beslutade Diakonia att tillsammans med samarbetsorganisationen KAD bidra med humanitär hjälp.

Först gjordes en ingående behovsstudie för att förstå vilka människor som var i störst behov.

- Vi hämtade information från olika grupper i samhället; från ungdomar, kvinnor och äldre, från lokala myndigheter, by-äldsteråd och regeringsenheter. Utifrån humanitära behovsdata kunde vi fastställa vilka som skulle få ta del av insatserna. Alla utvalda har registerats och försett med ett idkort, berättar Bashir Jaman, på som är ansvarig handläggare på Diakonias kontor.

Mat och vatten

Under den inledande fasen fokuseras insatserna på mat och vatten. Totalt har nästan 15000 personer fått del av insatserna. Varje hushåll har fått 50 liter vatten per dag och matkuponger för att få en matkorg med baslivsmedel som mjöl, linser, olja, socker och salt. Paket med hygienartiklar har också delats ut.

Senast Bashir deltog i utdelningen av matkorgar återsåg han den ensamma kvinnan och hennes tre barn.

- Det var så glädjande att se. De har återhämtat sig något från det svåra tillstånd de var i. Förmodligen räddade stödet deras liv men vägen tillbaka till en hållbar försörjningssituation är lång och de kommer att behöva fortsatt stöd en tid framåt, säger han.

Regn lindrar nöden

Under senare delen av april och i maj har det regnat och det har bidragit till att tillfälligt lindra effekterna av den svåra torkan. Projektets andra fas kommer att fokusera på att sprida kunskap och att göra planer tillsammans med de drabbade, deras byar och de lokala myndigheterna för vara beredda nästa gång torka uppstår. För torkan och andra klimatförändringar kommer att återkomma och påverka villkoren och möjligheterna för människorna i Bahdan och Somalia.

På kort sikt handlar det om att säkra mat- och vatten-försörjningen för att rädda människors liv, men långsiktigt måste det handla om att bygga ett hållbart och demokratiskt samhälle som har förmågan att tillgodo se alla människors grundläggande rättigheter. Diakonia och våra samarbetsorganisationer jobbar med båda perspektiven.

Ditt och mitt fortsatta stöd är livsviktigt för många människor i Somalia.