Diakonia - Människor som förändrar världen
Diakonias monter På MR-dagarna 2016 kunde besökare i Diakonias monter uppleva ett flyktingläger "live" med hjälp av Virtual Reality kameror.

Diakonia på MR-dagarna: om hot och krympande demokratiskt utrymme

Hur är det att vara miljöaktivist i världens farligaste land? Och vilka utmaningar står svensk diplomati och svenskt bistånd inför? Det är ett par av frågorna som Diakonia hoppas kunna besvara på Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping.

2017-10-09

Den 9-11 november är det dags för årets MR-dagar. Över 200 programpunkter  under tre dagar i Jönköping. Temat är "framtiden för mänskliga rättigheter" och Diakonia medverkar i tre seminarier samt ett miniseminarium. Vi hoppas att få träffa dig där!


Världens farligaste land för miljöaktivister

Annika Andersson, Georg Andrén, Diakonia, Joaquín Mejía, Yessica Trinidad
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 19

I juni 2009 var det statskupp i Honduras. Sedan dess har landet blivit farligast i världen för miljöaktivister; 123 stycken har mördats, men också 60 journalister och 242 hbtq-personer. 3,064 aktivister har åtalats i riggade rättegångar. I november är det val, som inte respekterar konstitutionen. Nu talas det mycket om det krympande demokratiska utrymmet i världen. Kom och lyssna på våra honduranska gäster, Joaquín Mejía/ERIC och Yessica Trinidad/Nätverket för kvinnliga MR-försvarare, om hur detta går till i praktiken.

MR i motvind – utmaningar för svensk diplomati och bistånd

Annika Ben David, Georg Andrén, Diakonia, Lennart Wohlgemuth, Maria Leissner
 Torsdag 15:00 - 16:00 Hammarskjöldsalen
Arrangör: Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF)

I många länder ökar kränkningar av mänskliga rättigheter (MR) och arbetet för att främja MR försvåras bl.a. genom begränsningar av civilsamhällets möjligheter att verka. Sverige hör till de länder som fortsatt ger hög prioritet åt MR i utrikespolitiken. Hur kan Sverige i diplomati och bistånd effektivt främja MR i denna motvind? Hur bör kombinationen dialog och insatser se ut? Och hur, och med vem, bör dialogen om MR föras i repressiva stater?

Religiösa aktörer: Med- eller motkraft för MR

Dr. Paul Mmbando, Josephine Sundqvist, Moses Monday John, Ms. Gloria Mafole 
Workshop facilitators: Petter Jakobsson, Robert Odén
Fredag 10 november 2017 10:30 - 12:00 Konferensrum 12

Ett seminarium om möjligheter för, och hot mot, religiösa aktörer i en tid av krympande demokratiskt utrymme. Religion och politik blir mer och mer sammankopplade samtidigt som det demokratiska utrymmet i många länder, krymper. Vilken är relationen mellan religiösa aktörer och den poltiska makten?


Att tala om politik, visioner och värderingar

 Torsdag 16:00 - 16:30 Stora scen
Petter Jakobsson

Ett miniseminarium om hur man kan skapa ett bra samtalsklimat om visioner, värderingar, människorsyn, demokrati och mänskliga rättigheter.

Här hittar du hela programmet.