Diakonia - Människor som förändrar världen
Just nu pågår FN:s havskonferens med Sverige och Fiji som värdar.

Världen samlas för hållbara hav

Världshaven spelar en huvudroll för att reglera jordens klimat. Miljontals människor världen över försörjer sig på fiske och det måste till ett globalt samarbete för att bevara och använda havets resurser på ett hållbart sätt. Den här veckan står Sverige och Fiji värdar för FN:s havskonferens i New York, och Diakonia finns på plats.

2017-06-07

I FN-skrapan samlas just nu politiska företrädare, organisationer, myndighetspersoner, företagare och forskare  för att prata om lösningar på stora utmaningar. De enas av ett gemensamt engagemang för havet, fisken och de människor som är beroende av dessa viktiga naturresurser.

Oroande utveckling

Diakonias policyrådgivare i klimatfrågor Anna Axelsson medverkar i konferensens svenska delegation som representant för nätverket Concord, som samlar Sveriges biståndsorganisationer. Hon ser ett oroande utveckling.
– Haven mår inte bra, och det påverkar människor över hela världen. Klimatförändringarna leder till varmare, surare och mer syrefattiga hav, vilket förstör korallrev och dödar fisk. Överfiske gör att tillgången till fisk minskar ännu mer, och de som drabbas först och mest är de människor som lever i fattigdom och är direkt beroende av fiske.

När FN för snart två år sedan antog 17 mål för hållbar utveckling under namnet Agenda 2030 utformades mål 14 för att bevara och använda havets resurser på ett hållbart sätt. Havskonferensen utgår det specifika målet, men lyfter också hur alla målen är beroende av varandra. Målet om hållbara hav hänger direkt ihop med målen om minskad fattigdom, minskad hunger, jämställdhet, klimat och sjysta arbetsförhållanden. 

Organisationer kan påverka

Att civilsamhället är representerat på konferensen är både självklart och nödvändigt. Här hörs särskilt organisationer från stillahavsregionen. Mer än en gång har idén om att sluta kalla ö-nationerna i Stilla havet för ”Small Island Developing States” (SIDS) framförts, för att ersättas med ”Large Ocean States” eller ”Big Ocean Stewardship States” (BOSS).
– Agenda 2030 lovar att inte lämna någon utanför, alla ska gynnas av den utveckling som agendan strävar mot. Då måste också så många röster som möjligt bli hörda, särskilt de vars behov och intressen riskerar att aldrig hamna på beslutsfattarnas bord om de inte organiserar sig och framför sina åsikter tillsammans, säger Anna Axelsson.

Före och under konferensen gör stater, organisationer, företag och individer frivilliga åtaganden som beskriver vad de ska göra för att förbättra tillståndet i haven. Civilsamhället kommer att ha en viktig roll att spela för att följa upp att dessa åtaganden blir verklighet.