Diakonia - Människor som förändrar världen
Diakonias monter Vi hade ett stort gäng på plats under bokmässan 2017.

Missade du oss på bokmässan? Här hittar du våra seminarier!

I år pratade vi bland annat om hur patriarkatet och klimatet hänger ihop, och om att svenska vapen säljs i stor omfattning till både diktaturer och länder som systematiskt kränker människors rättigheter trots att vår regering vill föra en feministisk utrikespolitik. Hur går det ihop?

2017-10-03

Män har mer makt än kvinnor. Ekonomisk utveckling och konsumtion driver på klimatförändringar. Människor med mindre makt och ekonomiska resurser kommer att drabbas hårdare av klimatförändringarnas effekter, men patriarkala strukturer hindrar makthavare från att fatta de beslut som krävs – eftersom de själva är ”vinnare” i dagens system. Så frågan är: kan vi rädda oss själva från klimatkaos genom att krossa patriarkatet? Titta på Diakonias seminarium Patriarkatets makt över klimatet här.

Världen blir alltmer militariserad. Hur påverkar militarisering kvinnor och män, könsroller och de aktivister som kämpar för jämställdhet världen över?
Det här är frågor Diakonia ställde på seminariet Svenska vapen motverkar jämställdhet som du kan titta på här.

Sommaren 2012 startade en grupp svenska ungdomar en novellskrivartävling i Gaza i syfte att lyfta ungas röster i och utanför Gaza. Palestinska ungdomar utmanades till att författa noveller inspirerade av deras liv och tävlingen har lett till två publicerade antologier och ett kulturutbyte mellan Gazaremsan och Sverige. Diakonias Joakim Wohlfeil, policyrådgivare konflikt och rättvisa, deltog i seminariet Hur kan enkla kulturella utbyten göra skillnad? som du kan titta på här

Civilsamhällets demokratiska krafter får allt svårare att verka. Trenden är global och det handlar nästan uteslutande om medvetna angrepp på demokratin. Och personer som verkar för mänskliga rättigheter tycks vara särskilt utsatta. Hur allvarlig är situationen och vad kan vi göra för att motverka utvecklingen? Det diskuterade bland annat Diakonias Annika Andersson, rådgivare mänskliga rättigheter i seminariet Angreppen på civilsamhället - en global utmaning! som du kan titta på här.