Diakonia - Människor som förändrar världen

Historien kommer att döma EU hårt

Lösningen på de humanitära problemen ligger inte i att hindra människor på flykt att söka sig till Europa, skriver Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg i en debattartikel i Aftonbladet. Om EU-länderna inte kan hantera denna kris på ett humant sätt så är det ett misslyckande för den europeiska gemenskapen.

2015-09-04

Humanitära insatser behövs både i EU och i de länder som människor flyr från

De allra flesta av de elva miljoner syrier som är på flykt befinner sig inom Syriens gränser eller i något av grannländerna. Två procent av de syriska flyktingarna når Europa. Den verkligt stora utmaningen ligger i att hjälpa de 98 procent som inte kommer till Europa.

Vid sidan av det arbete som nu krävs i Europa, till exempel legala och säkra sätt till asyl, måste det göras insatser också på de platser som människor flyr ifrån. Människor behöver hopp och värdighet och möjligheter att påverka sina egna liv.

- Det har vi och våra lokala samarbetsorganisationer arbetat med i många år. Vi vet att det fungerar. Vi vet att människor vill och kan klara sig själva. Vi vet att ingen vill fly från allt de äger och har, säger Bo Forsberg.

Till Aftonbladet och hela debattartikeln 

Debattartikeln, som publicerades i Aftonbladet den 3 september, publicerades samtidigt i den norska tidningen VG och i danska Ekstrabladet. Undertecknare var förutom Bo Forsberg, Diakonia:

  • Gunilla Hallonsten, Svenska kyrkan, Sverige
  • Anne-Marie Helland, Kirkens Nødhjelp, Norge

  • Jouni Hemberg, Kirkon Ulkomaanapu, Finland
  • Birgitte Qvist-Sørensen, Folkekirkens Nødhjælp, Danmark