Diakonia - Människor som förändrar världen
Tillsammans med flera andra kyrkliga organisationer uppmanar Diakonia regeringen att finansieringen av flyktingmottagandet bör ske på annat sätt än via avräkning av biståndet.

Uppmaning till regeringen: Ställ inte utsatta grupper mot varandra!

Sverige tar idag emot ett historiskt antal människor som flyr sina hem från konflikter världen över. Diakonia är glada över att Sverige tar ansvar i flyktingfrågan, men uppmanar regeringen via ett brev med tre andra organisationer att hitta andra finansieringar för flyktingmottagandet än avräkningar på biståndsbudgeten.

2015-10-15

Påverkar det långsiktiga biståndet

Bäste Stefan!

Dagens flyktingsituation är en katastrof för de miljoner människor som befinner sig på flykt. Den skapar också stora utmaningar för länderna i närområdet, liksom för Sverige som just nu tar emot ett historiskt stort antal människor.

Tusentals frivilliga runtom i landet bidrar idag till ett värdigt flyktingmottagande. Detta stora engagemang är ett utryck för att Sverige kan klara den utmaning som flyktingmottagandet utgör. Vi ser emellertid med stor oro på att den nuvarande modellen för finansiering av de kostnader som flyktingmottagandet leder till på kort sikt undergräver Sveriges möjligheter att bidra till långsiktiga lösningar av de grundläggande problem som idag orsakar flyktingströmmar. Avräkningarna är inte heller långsiktigt hållbara eller förenliga med en solidarisk politik.

Oro över avräkningar på biståndet

Det system för schablonmässiga avräkningar från biståndet som regeringen använder kan med nya prognoser för asylkommande innebära mycket stora avräkningar från biståndet. Människor flyr på grund av krig, konflikter, olika typer av förföljelse och för att förhållandena för flyktingar som vistas i länder närmast krigsområdena förvärras. l dessa sammanhang spelar biståndet en viktig roll för att förbättra situationen för hundratusentals människor. När det svenska biståndet urholkas minskar dess möjlighet att både kortsiktigt men framförallt långsiktigt förbättra situationen för människor som är förföljda eller lever i fattigdom och kris.

Vi vädjar till dig: Ställ inte utsatta grupper mot varandra.

Åtgärder behövs för att inte urholka biståndet

Om regeringen menar allvar med sitt förebyggande arbete genom biståndet, och vill fortsätta vara en humanitär stormakt, måste avräkningarna begränsas. Vi vill att regeringen presenterar ett nytt system för hur det viktiga flyktingmottagandet ska finansieras utan att Sverige urholkar biståndet.

Gunilla Hallonsten, internationell chef för Svenska kyrkan

Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia

Eva-Christina Nilsson, generalsekreterare Svenska Missionsrådet

Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd