Diakonia - Människor som förändrar världen
I Gabura i sydvästra Bangladesh tvingas invånarna bygga vallar längs floderna och sätta sina hus på höga grundmurar för att skydda sig mot översvämningarna. Foto: Martina Holmberg

Regeringsbudgeten 2016: Steg i rätt riktning

När regeringen presenterat sin budget inför 2016 ser vi att steg tas i rätt riktning: 500 miljoner kronor till klimatfinansiering och minskade avräkningar från biståndsbudgeten. Det är också bra att regeringen höjer biståndsramen från 0,96 procent till 0,98 procent av BNI, men vi hade hellre sett att man nått upp till 1 procent.

2015-09-21

500 miljoner kronor till klimatfinansiering

- Det är glädjande att regeringen presenterar 500 miljoner i klimatfinansiering till utvecklingsländer, i enlighet med vad som utlovades i budgeten för 2015, säger Bo Forsberg, generalsekreterare på Diakonia. Däremot är det oroande att regeringen genom att blanda ihop olika beräkningsmodeller för BNI ger sken av att detta är additionella klimatpengar, utöver 1 procent av BNI. 

Enligt klimatkonventionen ska de rika länderna finansiera investeringar för klimatanpassning och energiomställning i utvecklingsländer. Pengarna ska inte tas från biståndet utan vara additionella, dvs ligga utöver biståndet. Det är dock fortfarande långt kvar till de 2,7 miljarder vi bedömer ska vara Sveriges andel 2016 enligt Köpenhamnsfördraget 2009. Andelen baseras dels på det historiska ansvaret för växthusgasutsläpp dels på ländernas betalningsförmåga. Behovet av finansiering för anpassning kommer att öka i framtiden.

- För att möta effekterna av de klimatförändringar som redan är tydliga, och för att bygga förtroende mellan världens ledare inför det kommande toppmötet i Paris i december, är det viktigt att klimatfinansieringen materialiseras, Anna Axelsson, rådgivare i klimatfrågor på Diakonia.

Negativa konsekvenser av klimatförändringar kan förebyggas genom snabba utsläppsminskningar, men anpassning är redan nu nödvändig och kan till exempel innebära skyddsvallar mot höjda vattennivåer och förbättrad vattenhantering inför längre torrperioder. 

Läs mer om klimaträttvisa i vår klimatkampanj.

Oacceptabelt med avräkningar på 19 procent

Det är också ett steg i rätt riktning att regeringen nu minskar avräkningarna från biståndsbudgeten. Vi kan och måste kunna leva upp till rätten till asyl utan att låta världens fattiga betala genom minskat bistånd. Även om avräkningarna minskar från 24 procent till 19 procent är det inte acceptabelt att en så stor del av biståndsbudgeten stannar i Sverige.
- Dessa insatser utvärderas inte gentemot biståndets mål och står i skarp kontrast till gällande globala överenskommelser om biståndets kvalitet. I praktiken är detta en form av bundet bistånd, säger Magnus Walan. senior policyrådgivare på Diakonia.

Vi närmar oss en-procentsmålet

Det bra att regeringen höjer biståndsramen från årets 0,96 procent till 0,98 procent av BNI nästa år, men det är fortfarande inte i nivå med det 1-procentsmål som riksdagens partier är engia om. Genom att använda den gamla BNI-modellen anger regeringen att biståndets nivå ligger på 1,02 procent av BNI. Självklart bör även biståndets nivå anges utifrån den nya BNI-modellen.

Allianspartierna

- Vi hoppas att allianspartierna presenterar additionella klimatpengar, minskar avräkningarna från biståndet och använder sig av den nya BNI-modellen i sina budgetar, säger Bo Forsberg.

Texten är reviderad.