Diakonia - Människor som förändrar världen
Foto Denis Mukwege Doktor Denis Mukwege är chefsläkare på Panzisjukhuset i Demokratiska republiken Kongo. Foto: Elisabeth Blackney/Panzifoundation

Dr Denis Mukwege – värdig och välförtjänt vinnare av Fredspriset

Diakonia gratulerar doktor Denis Mukwege till Nobels fredspris 2018. Doktor Mukwege är chefsläkare på PMU-stödda Panzisjukhuset i Demokratiska republiken Kongo, som ger kvalificerad vård till kvinnor och barn som utsatts för sexuellt våld.

2018-10-05

Få röster har lika envist som doktor Denis Mukwege uppmanat världens ledare att vidta kraftfulla åtgärder mot och utkräva ansvar av dem som deltagit i plundring och övergrepp i Demokratiska republiken Kongo.

– Vi talar om en mycket värdig pristagare. Denis Mukweges gärning både som läkare och som demokratiaktivist väcker respekt, säger Diakonias generalsekretrare Georg Andrén.

De bakomliggande orsakerna till det sexuella våldet

Demokratiska republiken Kongo är ett av världen rikaste länder med ett av världen fattigaste folk. Mukwege har argumenterat för att landet utöver bistånd behöver stöd för en fredsprocess, för demokrati samt fria och rättvisa val. Först då kan Kongos rikedomar komma de rättmätiga ägarna, landets egen befolkning till del.

Priset är därför också påminnelse till världssamfundet, och våra egna politiker, om det akuta läget av att komma åt de bakomliggande orsakerna till det sexuella våldet för att kunna vända utvecklingen i en positiv riktning.

– Mukweges klara och heltäckande analys är något man slås av och bär med sig. Hur han kopplar sitt arbete med att hjälpa de kvinnor som drabbas av sexuellt våld till de globala faktorer som driver på konflikterna i landet, och inte minst till plundringen och den illegala utviningen av landets naturresurser, säger Georg Andrén.

Viktigt erkännande till civilsamhällets arbete

Priset är också ett viktigt erkännande för det modiga arbete som civilsamhället i DR Kongo gjort under decennier av konflikt och hot.
– Vi hoppas att fredspriset också bidrar till ökad uppmärksamhet och säkerhet för demokratiaktivister i hela Centralafrika. Det är fullständigt oacceptabelt att även en känd person som doktor Mukwege får leva med hot, attacker och mordförsök mot både sig själv och sin familj, säger Georg Andrén.

Med stöd av svenskt bistånd genom PMU

Diakonia vill också gratulera Pingstmissionens utvecklingssamarbete, PMU, till priset, för sitt mångåriga samarbete med doktor Denis Mukwege och stöd till Panzisjukhusets viktiga arbete.