Diakonia - Människor som förändrar världen
Översvämningarna har drabbat över en miljon människor i Myanmar/Burma. Här hjälper Diakonias samarbetsorganisation MBC drabbade i Kyaung Kone med ris, olja, salt och fiskkonserver.

Ge en gåva! Översvämningar i Myanmar/Burma

Monsunregnen som dragit in över Myanmar/Burma under sommaren har resulterat i översvämningar och jordskred över hela landet. Diakonia finns på plats och hjälper drabbade med bland annat mat, medicin och tak över huvudet. Med din gåva kan vi göra skillnad!

2015-08-12

Fler än 100 döda och 1,3 miljoner drabbade

Många är i behov av akut hjälp. Över 100 människor har omkommit och 1,3 miljoner är drabbade av katastrofen. Jordskreden har gjort nära 300 000 hus obeboeliga och tiotusentals människor har evakuerats.

Vi är på plats

Diakonia har två lokala samarbetsorganisationer som nu arbetar med humanitär hjälp till människor som drabbats av översvämningarna: Myanmar Baptist Convention och Karen Baptist Convention. Båda har god lokalkännedom och ingår dessutom i en större grupp av organisationer i nätverket ACT Alliance, vilket underlättar samordning och att hjälpen blir effektiv och når de som behöver den mest. 

Flera tusen hektar jordbruksmark har översvämmats och man har förlorat såväl spannmål som boskap, något som förväntas påverka den långsiktiga livsmedelsförsörjningen i landet negativt.

Din gåva gör skillnad! 

Med en gåva till vår katastroffond är du med och hjälper de drabbade i Myanmar/Burma! TACK!

När Diakonia arbetar med katastrofer handlar arbetet alltid i första skedet om humanitära insatser, men i efterhand arbetar vi även med återuppbyggnad. Din gåva till vår katastroffond går till de akuta insatser som nu behövs i Myanmar/Burma, men också till Diakonias långsiktiga arbete för att förebygga katastrofer.