Diakonia - Människor som förändrar världen

Diakonia får 1,5 miljoner från Humanfonden

Det finns många som sparar med hjärtat. Nu har utdelningen från Swedbank Robur Humanfond skett och Diakonia får över 1,5 miljoner till vårt arbete för en rättvis, hållbar och jämlik värld.

2019-02-14

Vi vill rikta ett varmt tack till dig som sparar i Swedbank Robur Humanfond. Under 2018 har spararna bidragit med totalt 42 miljoner till ideella organisationer. Och Diakonia är en av dem. I år fick vi 1 522 473 kronor till vårt långsiktiga arbete.

- För oss handlar det om att arbeta tillsammans med människor som förändrar världen. Tack vare det här stödet kan vi fortsätta att arbeta med de kvinnor och män som genom sitt mod gör motstånd mot allt det som håller dem i fattigdom och förtryck. Det är väldigt hoppingivande att spararna i Humanfornden på det här sättet sällar sig dem som förändrar världen, säger Georg Andrén, generalsekreterare på Diakonia.

Swedbank Humanfond är en ideell fond som investerar i företag som aktivt arbetar med miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.