Diakonia - Människor som förändrar världen
Juliana Rodriguez Lopez under seminariet arrangerat av Colombiagruppen och Sida kring fredsprocessen i Colombia. Juliana Rodriguez Lopez under seminariet arrangerat av Colombiagruppen och Sida kring fredsprocessen i Colombia.

"Det här är en historisk möjlighet"

Colombia är ett av världens mest våldsdrabbade länder. I över 50 år har konflikten rasat. Hundratusentals människor har dödats, miljoner lever på flykt i sitt eget land, och sexuella övergrepp sker kontinuerligt. Och kvinnor har drabbats hårt. 

2016-02-23

Just nu pågår fredsförhandlingar mellan den colombianska re­geringen och Farcgerillan. Efter hårt arbete finns även kvinnor med vid förhandlings­bordet. Det finns hopp om att ett fredsavtal kan vara klart i mars.

- Inget kan stoppa fredsprocessen nu. Men det krävs mer än en underskrift för att det ska bli fred, säger Juliana Rodriguez Lopez från Diakonias samarbetsorganisation La Ruta Pacifica de las Mujeres.

På La Ruta Pacifica de las Mujeres arbetar de för att freden ska kunna bli verklighet i praktiken. För det krävs ett grundligt arbete runt om i landet. På landsbygden informerar de om fredsavtalet och undervisar i konfliktlösning.

- Colombia är ett väldigt polariserat land efter mer än 50 års konflikt. Många motarbetar fredsprocessen. En del vet inte vad det egentligen handlar om, säger Juliana Rodriguez Lopez. Vi berättar vilka fördelar fredsavtalet skulle innebära, och vilka brott mot mänskliga rättigheter som begås på grund av kriget.

Men de jobbar också för att påverka politiker och andra makthavare.
- Även om avtalet inte skrivs under nu i mars så måste vi redan nu utveckla politik och planer för att vara redo när fredsavtalet är klart.

Juliana Rodriguez Lopez tror att fredsavtalet kommer att vara underskrivet innan året är slut.
- Jag hoppas att vi kan fortsätta vara enade och starka. Att jag snart för första gången i livet ska kunna säga ”Jag lever i ett land i fred”.

Juliana Rodriguez Lopez är i Sverige den här veckan och deltar tillsammans med 27 andra colombianer från organisationer och statliga institutioner i ett utbildningsprogram om kvinnor, fred och säkerhet och jämställdhetsarbete i praktiken. Frågorna är bland annat ”Hur skapar vi en långvarig och jämställd fred? Vilken roll spelar kvinnorna? Vilka utmaningar finns när freden ska bli verklighet?

Mellan 2001 och 2009 utsattes närmare en halv miljon kvinnor för sexuellt konfliktrelaterat våld. Många kvinnor är ekonomiskt utsatta eftersom de lämnats att ensamma ta ansvar för barn och hushåll efter att deras män dödats eller tvångsförflyttats.

Många kvinnoorganisationer har arbetat för att få kvinnors röster hörda i den pågående fredsprocessen. Kvinnor deltar redan i återuppbyggnadsarbetet av landet. Deras perspektiv och erfarenheter måste tas tillvara och de måste få vara med och fatta politiska beslut som formar landet när förhandlingarna är över.
- Om vi ska bygga fred i Colombia måste varje person ge något. Utifrån min tro tror jag att fred är möjligt, säger Jenny Piedad Name, som jobbar för Diakonias samarbetsorganisation Justapaz och också deltar i kursen.

- Historiskt minne, sanning och rättvisa är centralt för fred i Colombia. För kyrkornas och de trosbaserade organisationernas arbete för fred är återupprättande av rättvisa viktigt. Människans värde måste återupprättas, säger Jenny Piedad.

Justapaz har bland annat ordnat möten mellan förövare och offer för att nå försoning. De jobbar med att förbereda sig inför en sanningskommission och vill underlätta för både offer och förövare att integreras socialt i samhället. De ska också övervaka att fredsavtalens löften efterlevs i praktiken.

- Vi är så trötta på den här konflikten. Vi måste ha ett slut och en förändring. Vi måste tro på möjligheten att skapa ett annat land. Men det innebär också att vi måste vara beredda att förändra oss som mäniskor. Min tro stärker mig. Jag tror att det är möjligt. Men vi kan inte göra det ensamma. Därför är jag tacksam för alla som stödjer oss, inte minst i Sverige. Jag tror och hoppas på förändring, säger Jenny.

Men hon påminner också om att en fred mellan staten och Farcgerillan inte innebär ett slut på konflikten. ELN-gerillan, paramilitärer och andra illegala grupper måste också avväpnas. Enligt Juliana Rodriguez Lopez öppnar ett fredsavtal med Farc dörren till en ny framtid.
- Det här är en historisk möjlighet, säger hon. 

Flera samarbetsorganisationer på plats
Foto: Lena Hansson
Jenny Piedad Neme från Diakonias samarbetsorganisation Justapaz, Paula Alejandra Arango, kapten i Colombias nationella armé, Genith Quitaquez, från Colectivo de Pensamiento Mujeres, Paz y Seguridad och Carlos Ariel Soto, Myndigheten för återanpassning av före detta kombattanter som också deltog i seminariet.