Diakonia - Människor som förändrar världen
I oktober 2014 ordnade Ruta Pacifica de las Mujeres en manifestation i Bogotá för att uppmärksamma afrocolombianska kvinnors rättigheter. Foto: Ruta Pacifica de la Mujer

Colombianskt fredspris till kvinnorättsorganisation

Den 18 november tilldelades Diakonias samarbetsorganisation Ruta Pacifica de las Mujeres ett uppmärksammat colombianskt fredspris. Priset, som är ett viktigt erkännande för en envis och 18 år lång kamp för fred, delas ut av bland annat FN-organet UNDP. 

2014-11-21

Arbetat för fred och kvinnors rättigheter i 18 år

Utmärkelsen är ett erkännande av organisationen La Ruta Pacifica de las Mujeres 18 år långa arbete för fredsförhandlingar i Colombia och för synliggörandet av det genusbaserade våld som kvinnor utstår under den väpnade konflikten.

Vi ringde upp Marina Gallego, ordförande för La Ruta Pacifica de las Mujeres för att gratulera och höra hennes tankar om priset och organisationens fortsatta arbete.

Vad innebär det här priset för er?
- Priset är mycket viktigt för oss eftersom det är ett erkännande för allt arbete vi har gjort under så många år. La Ruta Pacifica är en rörelse med många kvinnor som vigt sina liv till detta arbete. Det är viktigt att deras insatser för kampen för fred lyfts. Priset öppnar även nya dörrar och ger oss möjlighet att positionera oss ytterligare som organisation.

Varför tror du att ni får denna utmärkelse just i år?
- La Ruta har alltid arbetat för ett genomförande av fredsförhandlingar och idag är det en verklighet, vilket gör att fred som tema är på dagordningen. Vi anser att förhandlingar är det enda sättet att nå fred och demokrati i det här landet. Det är viktigt att sociala rörelser och det civila samhället är en del av den processen. Vårt arbete med sanningskommissionen och skapandet av ett arkiv med colombianska kvinnors vittnesmål från konflikten är också en viktig faktor som gjort att vi fått utmärkelsen.

Vilken roll har kvinnor i fredsbyggandet i Colombia idag?
- Vi kvinnor arbetar varje dag med många små dagliga handlingar som är nödvändiga för att bygga fred på lång sikt, för att bygga ett samhälle med nya värden, baserat på jämlikhet och jämställdhet. Priset är till mångt och mycket ett kollektivt erkännande av betydelsen av kvinnors engagemang i det civila samhället.

Vad har ni för planer nu efter priset?
- Vi kommer att fortsätta vårt arbete med sanningskommissionen och att sprida information om den. Vi vill att kvinnor som fallit offer för den väpnade konflikter ska tillåtas vara "rättssubjekt". Men vi måste förbereda kvinnor för detta och arbeta hårt för att uppnå en situation där kvinnor är aktiva aktörer och där fredsavtalen skrivs till kvinnors fördel.

Diakonia stödjer Ruta Pacifica de las Mujeres i en rad olika projekt. Ett av de viktigaste är sanningskommissionen och skapandet av ett arkiv med colombianska kvinnors vittnesmål från konflikten, för att göra kvinnors röster hörda. Syftet med projektet är att inkludera kvinnor i fredsförhandlingarna, att bryta den historiska tystnaden kring de brott som kvinnor utsätts för i väpnade konflikter samt att sätta kvinnors medverkan, krav och behov i centrum.