Diakonia - Människor som förändrar världen
Foto: Julian Lineros Foto: Julian Lineros

Colombia röstade nej till fredsavtal

Det blev nej till fredsavtalet i folkomröstningen, och Colombias folk går återigen en osäker framtid till mötes. Diakonia finns på plats för att fortsätta arbeta för den fred som fortfarande finns inom räckhåll.

2016-10-03

Det efterlängtade fredsavtalet röstades med knapp majoritet ned av folket. Resultatet visar att vägen till försoning är längre än många har trott.

– Att folk röstar nej är ett uttryck för osäkerhet inför vad som ska hända i framtiden. Men det betyder inte att människor inte vill ha fred, utan det är ett tillfälligt bakslag. Då får man hitta andra vägar, säger Bo Forsberg, generalsekreterare för Diakonia.

Nu fortsätter arbetet 

På Diakonias regionkontor i Colombias huvudstad Bogotá är stämningen uppgiven, men förhoppningarna om fred finns kvar.

– Jag är besviken och mycket orolig. Det var inte det här resultatet vi hoppades på. Rädslan för fred var tydligen större än rädslan för krig. Nu behövs tid att fundera över hur vi ska hantera det här och avvakta hur president Santos förhåller sig till resultatet av folkomröstningen. Det finns förhoppningsvis en plan B så att inte fredsförhandlingarna mellan regeringen och Farc-gerillan har varit förgäves, säger Viveka Carlestam, Diakonias regionchef i Latinamerika. 

Att avtalet mellan Farc-gerillan och den colombianska staten nu inte kommer att implementeras är en stor sorg, men det förändrar inte Diakonias arbete i landet.

– Vi fortsätter att stödja alla dem som har trott på freden, och vi kommer att ligga på både vår egen och den colombianska regeringen. Det internationella samfundet får inte tro att det är över, säger Bo Forsberg.

Vi är på plats

Diakonia har funnits i Colombia under flera decennier och har ett 20-tal samarbetsorganisationer i landet. Vi jobbar med organisationer som kämpar för mänskliga rättigheter – bland annat genom att arbeta för att kvinnors rättigheter inte ska bli marginaliserade i byggandet av demokratin, att förebygga politiskt våld och att folkbilda runt fredsavtalet och dess konsekvenser för allmänheten. Högst aktuellt är exempelvis det arbete som vår samarbetsorganisation Benposta gör med att hjälpa tvångsrekryterade barnsoldater som lämnat olika väpnade grupper.

– Vi står vid det colombianska folkets sida. Vi kommer att fortsätta jobba för att mänskliga rättigheter efterföljs och för att människor som har farit illa får en chans till rehabilitering, säger Bo Forsberg.