Diakonia - Människor som förändrar världen

Diakonia om Israel och Palestina i DN Debatt

Invånarna i Gaza straffas kollektivt. Det är de civila som är offren. I en debattartikel i DN uppmanar Diakonia och 20 jurister, forskare och organisationsföreträdare det internationella samfundet att ställa dem som är ansvariga till svars.

2014-08-04

"Som jurister, forskare i internationell rätt och personer med en stark övertygelse om vikten av att upprätthålla grundläggande principer för krigets lagar och för mänskliga rättigheter känner vi en intellektuell och moralisk plikt att fördöma de kränkningar som begåtts under den israeliska offensiven i Gaza", skriver debattörerna i artikeln. 

Det är det internationella samfundet som måste se till att Israels kollektiva bestraffning av civilbefolkningen i Gaza upphör nu. 

I debattartikeln ställs krav på att åtgärder måste vidtas skyndsamt och att rättsprocesser för att ställa ansvariga till svars inleds.