Diakonia - Människor som förändrar världen

Diakonia kommenterar budgetpropositionen

Finansminister Magdalena Andersson presenterade i morse den nya regeringens första budget. Av budgetpropositionen för 2015 framgår under Utgiftsområde 7 (Internationellt bistånd) att rekordstora avräkningar planeras från biståndsbudgeten för att finansiera bla Migrationsverkets kostnader i Sverige, men också att regeringen tillför additionella medel, dvs nya pengar, till fattiga länders klimatarbete. Nedan kommenterar Diakonias policyrådgivare regeringens budgetförslag.

2014-10-23

Additionella klimatpengar utanför biståndet

-Det är mycket glädjande att regeringen i budgeten avsätter 500 miljoner kronor till klimatfinansiering med additionella pengar utöver biståndet.  Det är ett viktigt principiellt ställningstagande och är ett internationellt genombrott i internationell klimatfinansiering, säger Petter Lydén, policyrådgivare i klimatfrågor.

-Att den additionella klimatfinansieringen fortsätter fram till och med 2018 är bra, men de totala summorna är tyvärr avsevärt lägre än Sveriges framräknade andel av det gemensamma internationella löftet om 100 miljarder dollar till klimatfinansiering år 2020. Enligt de beräkningarna är Sveriges andel för 2015 2,3 miljarder kronor, och totalt för fyraårsperioden 2015-2018 är beloppet 11,4 miljarder. I budgeten går det endast att utläsa 2 miljarder kronor för perioden 2015-2018, fortsätter Petter Lydén.

Sammanfattning av biståndsramen för internationellt bistånd.Bilden ovan är en sammanfattning av biståndsramen för internationellt bistånd. Klicka för att se den i större format.

Rekordstora avräkningar från biståndsbudgeten

Samtidigt presenterar regeringen nya avräkningar för biståndet. Hela 21% eller 8,4 miljarder kronor tas från biståndsbudgeten för att finansiera svenska migrationskostnader nästa år. Det är nästan en fördubbling mot innevarande år. Diakonia är för ett generöst flyktingmottagande men att finansiera detta med medel för fattigdomsbekämpning är inte rimligt.

- Det är djupt olyckligt att regeringen väljer att använda biståndet på detta sätt. Före valet var miljöpartiets Åsa Romson tydlig med att partiet ville minska avräkningarna, påminner Magnus Walan, senior policyrådigvare och hänvisar till Diakonias partiledarenkät inför valet. 

De avräkningar man nu presenterar på 8,4 miljarder kronor är beräknade enligt samma modell som alliansregeringen använde sig utav före valet. I praktiken innebär det att SIDA och alla biståndsaktörer snabbt måste planera om verksamheten för 2015 och minska insatserna.

- Det är miljontals kvinnor, män och barn som nu drabbas när man drar ned biståndet med 8,4 miljarder.

Ett bra bistånd kännetecknas av långsiktighet och förutsägbarhet. Nu måste biståndets aktörer snabbt skära ned i planerade aktiviteter för 2015 när det gäller t.ex. flickors utbildning, stöd till demokrati och främjande av mänskliga rättigheter.

- Vi menar att Migrationsverkets kostnader, liksom andra svenska utgiftsposter, ska betalas ur den svenska statsbudgeten och inte avräknas på löpande nota från fattigdomsbekämpning, säger Magnus Walan och hänvisar till att flera länder använder inte biståndsmedel alls.

- Liksom andra länder, som exempelvis Tyskland eller England, bestämmer den svenska regeringen vilken budget migrationskostnaderna ska belasta. Skulle andra regeringar nu följa vårt exempel kommer det samlade biståndet att minska avsevärt.

Till Regeringens webbplats där budgetpropositionen presenteras. 

Läs mer

NamnStorlekFiltypLadda ner
Sveriges andel av internationell klimatfinansiering 80 KB PDF