Diakonia - Människor som förändrar världen
Rapporten Tax Games gav Sverige rött betyg eftersom regeringen inte har uttryckt stöd för offentlighet.

Prioritera offentlig rapportering för multinationella företag

I ett brev till finansminister Magdalena Andersson uppmanar Diakonia regeringen att arbeta för att EU enas om offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag. Medborgarnas insyn i vad företagen betalar i skatt och vilka vinster de gör är helt centralt för att få ett slut på de skatteflyktsskandaler som bl.a avslöjats av LuxLeaks och Panamadokumenten.

2018-03-26

EU-processen har avstannat

Nästan två år har gått sedan EU-kommissionen presenterade sitt förslag på gemensamt regelverk för multinationella företags offentliga rapportering av sina vinster, skatter och annan relevant finansiell information för varje land de är verksamma i. Europaparlamentet antog sin gemensamma position i somras. Sedan dess har processen avstannat och vi är bekymrade över bristen på framsteg.

EU:s medlemsländer behöver enas för att kunna påbörja förhandlingarna med parlamentet och kommissionen. Därför skriver en bred koalition av europeiska civilsamhällesorganisationer till sina respektive finansministrar med en uppmaning om att prioritera denna fråga.

Medborgares insyn är avgörande

Diakonia har i nästan tio års tid arbetat för offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag. Sådan rapportering finns nu inom ramen för OECD:s BEPS-projekt men informationen är inte offentlig utan delas mellan skattemyndigheter.

Men att medborgare får insyn är helt nödvändigt för att kunna utkräva ansvar av både beslutsfattare och företag, särskilt i länder där skattelagstiftning brister eller resurser saknas för att säkra att den följs.

Vad krävs för en verkningsfull rapportering?

Rapporteringen bör utformas på ett sätt så att den blir ett effektivt redskap mot skatteflykt. I brevet till finansminister Magdalena Andersson tar vi upp tre punkter vi anser vara centrala för att rapporteringen ska bli verkningsfull:

Rapporteringen bör vara offentlig, det vill säga medborgare måste kunna få ta del av grundläggande information om hur mycket vinster företagen gör och skatter de betalar i varje land företagen är verksamma.

Rapporteringen bör omfatta multinationella företags aktiviteter i alla länder och inte bara verksamheten inom EU och i så kallade skatteparadis.

Rapporteringen bör gälla för företag med en årlig omsättning på 40 miljoner euro eller mer, i enlighet med EU:s egen definition av stora företag (EU:s redovisningsdirektiv 2013/34).

Sverige har ännu inte stött offentlig rapportering

Vår rapport från december 2017 Tax Games visar att det saknas ett brett stöd för offentlig-land-för-land rapportering bland europeiska regeringar. Sverige får rött betyg i kartläggningen eftersom regeringen inte har uttryckt stöd för offentlighet, och dessutom vill ändra den rättsliga grunden för förslaget så att det behandlas som en skattefråga snarare än en redovisningsfråga. Vi befarar att det skulle leda till ett sämre resultat när det gäller transparens.

Sverige har dock inom EU gett sitt stöd till offentlig rapportering av företagens verkliga huvudmän. Detta sjösätts nu i Sverige med full insyn för medborgare, vilket vi välkomnar. Men nu är det dags att ta på sig ledartröjan och driva på för ambitiösa regler för offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag.