Diakonia - Människor som förändrar världen

Klimatmötet i Bonn: På väg mot "Paris 2.0"

Förhandlare från världens länder är just nu samlade i Bonn för en ny runda diskussioner om den globala klimatpolitiken. Att hänsyn tas till målsättningen att integrera ett jämställdhetsperspektiv i allt arbete under FN:s klimatkonvention och Parisavtalet är viktigt, skriver Diakonias klimatexpert Anna Axelsson.

2018-05-07

Parallellt med förhandlingarna om Parisavtalets arbetsprogram (Regelboken) förs också samtal (Talanoa-dialogen) om hur långt klimatarbetet hittills har kommit, vart det är på väg och hur takten och ambitionen i arbetet ska kunna höjas. I dialogen och regelboken är det viktigt att hänsyn tas till målsättningen att integrera ett jämställdhetsperspektiv i allt arbete under FN:s klimatkonvention och Parisavtalet. Gender Action Plan (GAP) antogs förra året  och det är nu förutsättningarna skapas för ett framtida klimatarbete där alla har möjlighet att bidra med sina perspektiv och effektiva klimatlösningar som bemöter både mäns och kvinnors behov och intressen. 

Länderna måste enas om "Regelboken" vid COP24

Vid COP24 i Katowice i Polen i december ska länderna enas om ”Regelboken” – den som bland annat ska beskriva hur länderna ska beskriva, följa upp och rapportera sina klimatåtgärder och hur klimatfinansieringen ska redovisas – och mötet har därför kallats för ”Paris 2.0” av FN:s klimatchef Patricia Ezpinosa.

Men läget ser mörkt ut. Än finns ingen förhandlingstext med tydliga alternativ på bordet. Därför är det av yttersta vikt att förhandlingarna rör sig framåt på ett effektivt och konstruktivt sätt i Bonn.

Sverige bör verka för ökad transparens

Knäckfrågorna är desamma som de varit genom klimatförhandlingarnas historia, det vill säga hur ansvaret för utsläppsminskningar ska fördelas utifrån förmåga och historiskt ansvar, samt tydlighet kring klimatfinansiering.

Här har Sverige och EU en viktig roll att spela i att verka för ökad transparens, både vad gäller uppskalning av stöd och för en definition av klimatfinansiering som exkluderar exportkrediter, lån (förutom eventuell bidragsdel) och dubbelredovisning av biståndsmedel.