Diakonia - Människor som förändrar världen
Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg med Yassmin Barrios, domare och människorättsförsvarare i Guatemala.

Guatemala: Oro men också hopp

Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg besökte nyligen Guatemala och träffade flera av de organisationer som Diakonia stödjer där. Läs en intervju med honom när han är på väg hem från besöket med människor som förändrar världen.

2014-10-27

Vad tar du med dig från besöket till Guatemala?

- Tyvärr har det här besöket gett mig bilden av att framtiden ser ganska dyster och mörk ut för Guatemala. Det finns mycket oro kring situationen för mänskliga rättigheter. Situationen i landet är fortfarande otroligt komplicerad. Övergrepp mot mänskliga rättigheter förekommer fortfarande i stor skala.

- Men det som stannat kvar mest, det som ger mig hopp, är att vi har mött så många människor som står upp rakryggade, modiga och med en övertygelse om att förändring är möjlig. Människor som arbetar dag och natt för att åstadkomma rättvisa, fred och försoning i detta fantastiska men slagna land.

Det finns en tendens att fler och fler europeiska länder drar sig ur biståndssamverkan med Centralamerika, hur resonerar Diakonia?

- Diakonia har ju arbetat i flera årtionden i landet och vi kommer naturligtvis att fortsätta stödja civilsamhället under lång tid framöver. Det behövs. Vi stannar. Att lämna nu när situationen är så kritisk i Guatemala och lämna alla de människor som ger sina liv för en förändring vore ett svek. Vi behöver göra mer än vad vi redan gör

- Utmaningen är att hitta finansiering för allt det vi vill kunna stödja, de goda krafterna som kämpar så envist och modigt för fred och mänskliga rättigheter. Jag hoppas att Sverige kommer att fortsätta hålla en hög profil och stödja arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter i Guatemala. 

Vad ser du som de allvarligaste hindren för en positiv samhällsutveckling i Guatemala?

De av Diakonias samarbetsorganisationer som jag mött under de här dagarna har framför allt nämnt fyra stora utmaningar i de samtal som vi har haft:

  1. Den sneda fördelningen av resurser och inkomster och det stora gapet mellan rika och fattiga.
  2. Investeringarna som görs på ett oansvarigt sätt av utländska företag, ofta gruvbolag, utan att vinster eller skatter stannar i landet.
  3. Avsaknaden av ett fungerande rättssystem som människor kan lita på.
  4. Till sist, något som inte är en utmaning utan en tillgång, vår chans att arbeta med alla starka kvinnor i landet som lägger så mycket tid och kraft på att arbeta för förändring.

Finns det någon person du mött här som berört dig extra mycket?

- Alla människor vi mött har berört mig djupt, men jag blev allra mest omskakad av mötet med domaren Yassmin Barrios som dömde folkmordsfallet våren 2013 och även satt med som domare under rättegången för mordet på biskop Gerardi år 2001. Trots upprepade hot, tre mordförsök och trakasserier från fega kollegor och rättsliga myndigheter som går maktens ärenden, står hon fortfarande rakryggad och modig och vägrar ge sig. Det är såna som hon som också ger inspiration till andra och visar att det finns hopp och att förändring är möjlig, avslutar Bo Forsberg. 

Yassmin Barrios är domaren som 2013 dömde Guatemalas tidigare diktator Ríos Montt till 80 års fängelse för folkmord och brott mot mänskligheten, en dom som efter påtryckningar mot landets författningsdomstol senare underkändes.

Barrios var också domare i fallet Gerardi, som handlade om den katolske biskop som ledde katolska kyrkans sanningskommission efter inbördeskriget och som mördades av personer från säkerhetstjänsten. 

Diakonia stödde arbetet som civila samhället gjorde kring rättegången mot Ríos Montt och även katolska kyrkans sanningskommission under dess arbete på 1990-talet. Idag stödjer Diakonia 18 olika organisationer i Guatemala, främst organisationer som arbetar för kvinnors och urfolks rättigheter.