Diakonia - Människor som förändrar världen
Illustration: Ulf Frödin Illustration: Ulf Frödin.

Stå upp för mänskliga rättigheter under valåret - bli valambassadör!

2018 är det val i Sverige. Det sker i en tid då debattklimatet hårdnar, populismen ökar och demokrati och mänskliga rättigheter ifrågasätts världen över. Inför det här valet är det därför extra viktigt att mobilisera en rörelse som inte står tysta när demokratin försvagas och mänskliga rättigheter hotas. Diakonia, Equmeniakyrkan, Svenska Alliansmissionen och Studieförbundet Bilda söker därför frivilliga som vill vara med och leda ett arbete för att få in världen i valet, och skapa opinion för en politik som sätter mänskliga rättigheter först.

2017-06-25

På flera håll i världen ser vi en demokratisk backlash. Det demokratiska utrymmet för civilsamhället krymper. Människor förföljs och sätts i fängelse för sina åsikters skull, mördas eller skadas. Maktfullkomliga ledare skriver om lagar och gör allt de kan för att behålla sin position och begränsa möjligheten för opposition och respekt för mänskliga rättigheter.

I en värld där man försöker tysta det civila samhället, där samtalet om värderingar, människosyn och ideal tystnar, behöver vi istället motverka det och skapa plats för dialog. Ge människor mod att ta de viktiga samtalen för allas lika värde i vardagen och utkräva ansvar från de svenska politikerna att arbeta för att det demokratiska utrymmet och respekten för mänskliga rättigheter ökar. Vill du vara med? Läs mer och anmäl dig till utbildningen idag.

Ambassadörens uppdrag

Ditt uppdrag som valambassadör är att samla ihop och leda ett team. Du är Diakonias kontaktperson och deltar i någon av följande halvdagsutbildningar:

11 jan kl 17.30-21.00, Onlineutbildning 

16 januari  kl 18-21, Betlehemskyrkan, Örebro. 

18 januari  kl 18-21, Ekumeniska centret, Alvik, Stockholm.

22 januari  kl 18-21, Immanuelskyrkan, Jönköping.

23 januari kl 18:30-21:00, Betlehemskyrkan, Gävle.

Ditt och teamets uppdrag

  1. Arrangera ett event eller politiksamtal på din ort om demokrati och mänskliga rättigheter
  2.  Nå ut i media, t.ex. genom lokala insändare
  3. Delta i och sprida en påverkanskampanj om demokrati och mänskliga rättigheter

 Det underlättar om ni som team har ett sammanhang där det är möjligt att genomföra ett event eller politiksamtal, som till exempel en församling, kulturhus, universitet eller liknande. Samarbeta gärna med andra föreningar och organisationer på orten.

Material och metoder

Som ambassadör får du tillgång till en kreativ och pedagogisk verktygslåda full av metoder som kommer hjälpa dig i arbetet med att skapa samtal, events och politiksamtal. Verktygslådan innehåller bland annat manus till en föreställning om människors rättigheter, ett underlag för samtal med politiker och opinionsbildare, filmer, värderingsövningar, mallar för insändare etc. Diakonia kommer fungera som din coach och ge dig stöd under uppdraget.

Uppdragets omfattning

Uppdraget pågår från utbildningstillfället fram till 9/9 2018. Anmäl dig senast en vecka före valt utbildningstillfälle.

Vill du bli valambassadör? 

Är du intresserad av att bli valambassadör, delta i ett team på din ort eller bara veta mer? Klicka in dig här och anmäl ditt intresse. Blir trycket för stort kommer vi välja ut deltagarna utifrån geografisk spridning och möjlighet att agera.

Nedladdningsbara filer

NamnStorlekFiltypLadda ner
Valåret - info till engagerade 1404 KB PDF