Diakonia - Människor som förändrar världen
Biståndsminister Isabella Lövin och Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg. Biståndsminister Isabella Lövin och Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg.

Biståndsministern besöker Diakonias huvudkontor

Under onsdagen kom biståndsminister Isabella Lövin till Diakonias huvudkontor i Alvik för att lära sig mer om Diakonias arbete. ”Vi upplever en ny attityd och ett intresse för vårt förändringsarbete” säger Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg efter mötet.

2016-02-25

- För mig är det viktigt att höra hur Diakonia, och våra andra ramorganisationer, ser på sitt arbete och att vi kan ha en dialog kring de utmaningar som man ser. Jag är imponerad av att Diakonias arbete med så många länder och samarbetsorganisationer, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Hon har precis suttit i möte med Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg och flera representanter från Diakonia. Under ett par timmar fick de chans att berätta om Diakonias arbete och om våra samarbetsorganisationer.
- Det är alltid viktigt att ha en direkt dialog med ansvarig minister och att de faktiskt kommer hit och besöker oss. Vi uppskattar den nuvarande ministerns avsikter och öppenhet inför att ha en fortsatt dialog, säger Bo Forsberg.

Förutom projekt och samarbetsorganisationer diskuterades under mötet flera av de utmaningar som Diakonia ser rörande biståndets utveckling i Sverige, som till exempel arbetet med Politik för global utveckling (PGU), Agenda 2030 och skatteflykt.
- Vi upplever en ny attityd hos den här regeringen och en öppenhet inför  vårt förändringsarbete. Men samtidigt är det uppenbart att biståndsministern inte har hela regeringen med sig i alla frågor. Och för att politiken ska få genomslag, till exempel när det gäller PGU, krävs en samstämmighet av alla departement.

Under onsdagen offentliggjordes även Sveriges offentliga linje vad gäller utrikespolitiken, den så kallade Utrikesdeklarationen. En bra deklaration överlag men som också saknade flera viktiga områden som till exempel skatteflykt.
- Skatteflykt är ett av regeringens prioriterade område eftersom vi anser att det är viktigt att gynna ländernas egen resursmobilisering och till exempel genom att stärka skattemyndigheter. Hur vi ska arbeta med skatteflykt kommer att komma i PGU-skrivelsen senare i vår, säger biståndsminister Isabella Lövin.