Diakonia - Människor som förändrar världen

Svenskt bistånd ger hopp och gör skillnad i världen

Alla dessa människor på bilden bär på en berättelse om biståndets betydelse. Den svenska regeringen vill skära ned på biståndet för att bekosta flyktingmottagandet. Vi vill att de inser att bistånd räddar liv. Läs om de människor som drabbas om biståndet minskar.

2015-11-11

Biståndet behövs fortfarande i Honduras

Diakonias samarbetsorganisation CASM i Honduras arrangerade i förra veckan en kampanj i protest mot de svenska nedskärningarna. Representanter för organisationen säger att de kommer att klara sig utan bistånd, men inte än. Not yet.

- Utan det svenska biståndet kommer levnadsförhållandena för många familjer på att försämras och klyftorna kommer att öka.

CASM protesterar mot sänkt svenskt bistånd

Svenskt bistånd har betydelse för Sri Lanka

I Sri Lanka gör svenskt bistånd stor skillnad:

- Bistånd gör det möjligt för våra samarbetsorganisationer, som är medvetna om samhällenas sårbarhet, att nå ut till de mest marginaliserade. I postkonfliktområden innebär det här att de når ut till överlevare från inbördeskriget, speciellt hushåll som leds av kvinnor.

Biståndet hjälper till att ställa stater till svars för övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter.

- Och det gör det möjligt för invånare att återuppbygga sina liv och berätta sina historier för fler, så att ”aldrig mer” blir verklighet och inte en historia som göms bland överlevande offer i enkla hyddor och läger. Bistånd gör hoppet möjligt, säger representanter för Diakonias samarbetsorganisation Law and Society Trust.

De konstaterar att om biståndet försvinner kommer det att få stora konsekvenser:

- Marginaliserade människor kommer att lämnas utan hopp och våra gräsrotsorganisationer kommer att ha färre möjligheter att hjälpa dem. Att ta från en för att hjälpa en annan, kommer inte att hjälpa någon av dem.

Thailands urfolk har fått rättigheter

I Thailand stödjer Diakonia organisationen TDLF, som genomför ett projekt för att utsatta människor i Thailand ska få medborgarskap. Att stödet från Diakonia har varit viktigt är tydligt menar TDLF:

– Tack vare svenskt bistånd har vi kunnat hjälpa nästan 200 bybor att få sitt thailändska medborgarskap, vilket är oerhört viktigt för urfolk som bor i avlägsna delar av landet. Om biståndet skärs ned, eller uteblir, äventyras dessa människors juridiska status och det finns en risk för att de tvingas ut ur Thailand, säger Diakonias samarbetsorganisation i Thailand, TLDF.

TLDF gör skillnad genom svenskt bistånd

Kambodjas civila samhälle har utvecklats

Företrädare från nio av Diakoinas samarbetsorganisationer i Kambodja har gemensamt diskuterat hur det svenska biståndet har gjort skillnad för deras arbete:

- De senaste åren har svenskt bistånd varit en integrerad del av det kambodjanska civilsamhällets exempellösa uppvaknande. Svensk bistånd har spelat en viktig roll när det gäller att öka civilsamhällets kapacitet på flera områden. Bland annat när det gäller att stärka kvinnor och barns rättssäkerhet, ge offer för landgrabbing en ökad medvetenhet om sina rättigheter, slåss mot korruption och så vidare. För första gången i Kambodjas svåra historia har kambodjaner från alla delar av samhället strålat samman i en fredlig rörelse för att utkräva ansvar från regeringen.

Diakonias samarbetsorganisationer i Kambodja värderar svenskt bistånd

Svenskt bistånd oumbärligt för stöd till urfolk

I Paraguay har Diakonia i många år stött Tierra Vivas arbete för urfolks rättighetr i landet. Och organisationen skräder inte orden när de beskriver hur det svenska biståndet har haft betydelse för deras arbete:

- Utan bistånd skulle det bli omöjligt att försvara urfolkens rättigheter i Paraguay. Med hjälp av svenskt bistånd har Tierra Viva gett juridisk hjälp till samhällen så att de kunnat kräva tillbaka sin mark. Men kampen fortsätter. Med svenskt bistånd kan vi se till att de resultat vi hittills åstadkommit blir bestående.