Diakonia - Människor som förändrar världen

Visselblåsare får bättre skydd efter nytt förslag

EU-kommissionen presenterade den 23 april ett förslag som ska ge visselblåsare inom unionen ett bättre skydd. I flera medlemsländer utsätts visselblåsare som slår larm om missförhållanden för repressalier. EU:s medlemsländer måste nu stödja förslaget om skydd för dem som agerar i samhällets tjänst.

2018-05-07

Ett tydligt exempel är de båda visselblåsarna som i LuxLeaks-skandalen 2014 avslöjade hur storbolag, däribland Pepsi och IKEA, med hjälp av revisionsbyrån PwC gjort hemliga skatteupplägg i Luxemburg och därmed kunnat minimera sina skattebetalningar. Trots att avslöjandet bidragit till att EU tagit flera steg för att komma åt multinationella företags komplicerade skatteupplägg - som enbart syftar till att betala så lite skatt som möjligt - följde flera år av rättsliga processer mot visselblåsarna.

Medlemsländerna måste stödja förslaget

Nu är det viktigt att EU:s medlemsländer och parlamentet stödjer kommissionens förslag som bland annat innebär att anställda som slår larm om missförhållanden inte får utsättas för repressalier. Förslaget omfattar företag både inom offentlig och privat sektor med vissa undantag.

Så ska visselblåsare skyddas

Förslaget ger riktlinjer för hur visselblåsare bör skyddas samt hur de kan rapportera till arbetsgivare och offentliga myndigheter. Media nämns dock bara som en sista utväg vilket är en svaghet i förslaget givet att allmänheten har rätt att få information om missförhållande så som skatteflyktsskandalerna I LuxLeaks fallet.

Mer information: