Diakonia - Människor som förändrar världen

Ny rapport: Politiska beslut påverkar miljö och människor negativt

En del av de politiska beslut som tas i Sverige riskerar att undergräva mänskliga rättigheter och hållbar utveckling globalt. Det visar rapporten Barometer 2018 som för sjunde gången granskat regeringens genomförande av Politik för global utveckling, PGU.

2018-05-15

För 15 år sedan beslutade Sveriges riksdag om Sveriges politik för global utveckling, PGU. Sedan dess ska all svensk politik präglas av mänskliga rättigheter för att en hållbar utveckling globalt ska kunna bli verklighet. Om en intressekonflikt uppstår mellan politikområden ska mänskliga rättigheter väga tyngst.

Än finns intresse- och målkonflikter

För sjunde gången sedan 2003 granskar CONCORD Sverige, där Diakonia ingår, om de politiska besluten följer åtagandena inom PGU. Årets rapport, Barometern 2018 visar att det fortfarande finns flera intresse- och målkonflikter inom regeringens politik, i motsats till de egna ambitionerna.
– Aldrig förr har politiken för global utveckling varit så här viktig. Särskilt om vi ska kunna nå de Globala målen för hållbar utveckling. Årets Barometer-rapport visar på flera framsteg, men det finns fortfarande en hel del att önska, säger Georg Andrén, Diakonias generalsekreterare och nytillträdd ordförande för CONCORD Sverige. 

Politiska beslut som påverkat negativt

Vid flera tillfällen har regeringen fattat beslut utan att ta hänsyn till att de påverkar människor och miljö utanför Sveriges gränser negativt.

Sveriges nya regelverk för krigsmateriel garanterar inte att svensk vapenexport stoppas till icke-demokratier och andra länder som kränker mänskliga rättigheter.

Den tillfälliga asyllagstiftningen hindrar möjligheten till familjeåterförening, vilket splittrar familjer i strid med FN:s Barnkonvention. 

Regeringen har motsatt sig offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag som ett sätt att motverka skatteflykt.

Samstämmig politik för hållbar utveckling

Barometern 2018 visar att åtgärder på klimatområdet har lett till en mer samstämmig politik mot en mer hållbar utveckling globalt. Det nya klimatpolitiska ramverket med ett internationellt sett ambitiöst mål för att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige  är ett exempel på detta. Samtidigt är ambitionerna inte tillräckliga för att ligga i linje med Parisavtalet. Däremot räknas inte klimatpåverkan orsakad av utlandsresor och varor som produceras i andra länder med i det nationella målet.