Diakonia - Människor som förändrar världen
Sedan 80-talet har Aung Myo Min arbetat för att stärka kunskapen om mänskliga rättigheter och förändra attityden kring HBTQ-rättigheter i Myanmar/Burma. I filmen "This kind of love" porträtteras hans kamp för rättvisa. Sedan 80-talet har Aung Myo Min arbetat för att stärka kunskapen om mänskliga rättigheter och förändra attityden kring HBTQ-rättigheter i Myanmar. I filmen "This kind of love" porträtteras hans kamp för rättvisa.

Gay-aktivisten Aung Myo Min kämpar för mänskliga rättigheter i Myanmar/Burma

I Myanmar är personer som arbetar med mänskliga rättigheter och särskilt hbtq-rättigheter, hårt utsatta. Men Aung Myo Min, som själv är homosexuell och som tvingats fly från sitt hemland på grund av sitt engagemang, jobbar hårt för att ge befolkningen mer kunskap om sina rättigheter.

2015-10-12

Levde 24 år i exil

Aung Myo Min är en av Myanmars främsta aktivister inom mänskliga rättigheter. Efter studentupproret 1988 levde han i exil i Thailand fram till 2013. I Thailand grundade han the Human Rights Education Institute Burma (HREIB) som med stöd av bland annat Diakonia har utbildat aktivister från Myanmars i mänskliga rättigheter. Sedan organisationen startades år 2000 har över 250 personer utbildats i mänskliga rättigheter. 

Efter 24 år i exil kunde äntligen Aung Myo Min återvända till sitt hemland. Väl i Myanmar bytte HREIB namn till Equality Myanmar, som med fortsatt stöd ifrån Diakonia genomför utbildningar i mänskliga rättigheter och mobiliserar aktivister kring rättighetsarbete. 

Hbtq-aktivist

En av Aung Myo Mins stora passioner är att arbeta för hbtq-rättigheter, vilket är en kontroversiell fråga i Myanmar. I landet är sexuella kontakter mellan personer av samma kön olagliga och kan bestraffas med fängelse i upp till tio år. Trots detta har Aung Myo Min fortsatt sin kamp att förändra landets syn på hbtq-personer, som härstammar från brittiska koloniallagar där homosexualitet förbjöds. Aung Myo Min har även utbildat många kvinnoorganisationer för att de ska känna de konventioner som finns för att hindra våld mot kvinnor. 

Kritisk till hur bistånd fördelas

Under perioden 2013-2017 är Myanmar ett av de länder som tar emot bistånd från Sverige. Aung Myo Min är dock kritisk till hur det svenska biståndet har fördelats, då en del går till landets människorättskommission, som enligt Aung Myo Min bidrar till att straffrihet för militären i landet finns kvar. Aung Myo Min uppmanar därför Sverige att se över hur biståndet fördelas och hur det kan gagna Myanmars befolkning så mycket som möjligt.

Filmvisning i Stockholm

Under hösten har filmen "This kind of love" släppts. Filmen följer Aung Myo Min när han efter 24 år i exil återvänder till sitt hemland. Filmen fokuserar på Aung Myo Mins långa kamp för mänskliga rättigheter och hbtq-rättigheter i Myanmar, och ger exempel på hur inkludering och enighet är vägen till en hållbar och social förändring i landet.

Filmen visas i Stockholm den 21 oktober på Myntkabinettet klockan 17:30. Då är även Aung Myo Min på plats för att prata om sitt liv och sin kamp för rättvisa. Alla är varmt välkomna att komma på filmvisningen, så länge anmälan görs. På Vimeo finns en trailer till filmen.