Diakonia - Människor som förändrar världen
Överst från vänster: Georg Andrén, Åsa Beckius, Esther Flores Sedman, Magnus Walan, Jenny Enarsson, Joakim Wohlfeil, Cecilia Nilsson Kleffner och Penny Davies.

Almedalen 2019 – Boka in våra experter på  bistånd och utveckling

Även 2019 finns Diakonia på plats i Almedalsveckan genom våra experter på bistånd och utveckling. Vi arrangerar själva ett seminarium på temat bindande regler för företag när det gäller mänskliga rättigheter, men utöver det deltar vi gärna på andras seminarier och evenemang.

2019-04-08

Georg Andrén, generalsekreterare

Innan han tillträdde som generalsekreterare för Diakonia arbetade Georg som Sveriges ambassadör för Centralamerika. Georg har lång erfarenhet av utvecklingsfrågor från bland annat Riksbanken, Utrikesdepartementet och Sida. Georg är även ordförande för paraplyorganisationen Concord Sverige.

Åsa Beckius, expert på företag och mänskliga rättigheter

Åsa är expert på företag och mänskliga rättigheter och ansvarig för Diakonias arbete gentemot privata aktörer. Åsa är ekonom och MR-vetare och har 20 års erfarenhet av arbete kring folkrätt och hållbart företagande från privat och ideell sektor. Hon deltar i Almedalen i Diakonias seminarium på temat bindande regler för företag.

Esther Flores Sedman, pressekreterare

Esther arbetade som journalist i sexton år på TV4 Nyheterna innan hon började som pressekreterare på Diakonia för sex år sedan. Hon leder Diakonias seminarium i Almedalen och ansvarar för presskontakterna under Almedalsveckan.

Magnus Walan, senior policyrådgivare 

Med lång erfarenhet av svensk biståndspolitik och påverkansarbete röstas Magnus ofta in i tidningen Omvärldens tio-topp-lista "Mäktigast i biståndsdebatten". Magnus har länge följt utvecklingen i Sydafrika, Zimbabwe och Israel/Palestina, liksom frågan om svensk vapenexport.

Jenny Enarsson, expert på genderfrågor

Jenny har arbetat inom brittiskt och svenskt bistånd med fokus på genderrättvisa i sjutton år i bl a Latinamerika, Sydostasien, Mellanöstern och nu i Sverige som genderrådgivare på Diakonia. Jenny är tillgänglig för att prata om globala trender inom genderrättvisa och för att moderera samtal.

Joakim Wohlfeil, expert på konflikt och rättvisa

Joakim är expert på väpnade konflikter och dess bakomliggande orsaker, som exempelvis konfliktmineraler. Han har specifik erfarenhet av konflikterna i Mellanöstern och Centralafrika. Han är även vice ordförande för Europeiska centralafrika nätverket EURAC.

Cecilia Nilsson Kleffner, policy- och påverkanschef

Cecilia är chef för Diakonias policy- och påverkansarbete. Hon är folkrättsjurist med tjugo års erfarenhet av påverkansarbete i Sverige, Bryssel, Haag och New York runt mänskliga rättigheter, humanitär rätt, internationell straffrätt och annan övergångsrättvisa.

Penny Davies, expert på global skatteflykt

Penny är expert på global skatteflykt, internationellt samarbete i skattefrågor och skatt som hållbarhetsfråga för företag. Penny arbetar även med bistånds- och finansieringfrågor. Hon kan prata om den privata sektorns roll i biståndet och om Offentlig Privat Samverkan (så kallade OPS-projekt á la Nya Karolinska Sjukhuset) i utvecklingsländer.