Diakonia - Människor som förändrar världen
Ett av de enkla läger som byggts upp för internflyktingarna i norra Irak. Foto: ACT alliance/LWF/Saad Gedeon

Allt fler på flykt i Irak

Oroligheterna i Irak fortsätter och Isis (IS) har tagit makten i flera städer. Hundratusentals människor har tvingats på flykt. Diakonia är på plats i flyktinglägren och ger humanitär hjälp. Med din gåva kan vi hjälpa fler!

2014-12-27

Mat, kläder, vatten, skydd mot kylan och psykosocialt stöd

Många människor har flytt till den kurdiska regionen i norra Irak där Diakonia och ACT Alliance arbetar med hjälpinsatser. Vi förser de flyende med mat, skydd mot regn och kyla. Kläder, rent vatten och psykosocialt stöd ingår också i hjälpen. Arbetet sker i samarbete med lokala myndigheter.

De flesta har flytt till staden Erbil i norra Irak där läger byggts upp, men många bor även utanför staden i oorganiserade områden.

Kylan gör livet svårare för flyktingarna

Redan tidigare i höstas var det riktigt kallt i flyktinglägren och det gjorde behoven att tidigt förbereda lägren inför vintern extra stort. Nu i december har temperaturen legat på 6-7 grader. 

Det som flyktingarna lider störst brist på kläder, mat, hygien- och mediciner, rent vatten och kontanter.