Diakonia - Människor som förändrar världen
Illustrationerna visar vilka områden som National Council of Churches in the Philippines, NCCP har täckt under sitt arbete på Filippinerna. NCCP ingår liksom Diakonia i ACT Alliance.

Stödet från Diakonia gör skillnad i Filippinerna

Engagemanget för dem som har drabbats av tyfonen i Filippinerna har varit stort. Hittills, den 20 december, har Diakonia fått in 1 393 329 kronor till insamlingen. I många områden är behoven av humanitär hjälp fortfarande stort och vi tar tacksamt emot fortsatta gåvor.

2013-12-20

Stöd från Radiohjälpen

Direkt efter tyfonen Haiyan kunde Diakonia, med hjälp av medel från Radiohjälpen, förmedla 500 000 kronor till vår samarbetsorganisation The Convention of Philippine Baptist Churches, CPBC. CPBC blev därmed den första organisation som hjälpte drabbade i flera områden. I en ansökan till Radiohjälpen har Diakonia bett om medel för att, tillsammans med CPBC, kunna inleda återuppbyggnaden av samhället för att hjälpa människor tillbaka till en fungerande vardag.

Förmedling av insamlade medel via ACT Alliance

Diakonia förmedlar också pengar till andra lokala organisationer på plats via ACT Alliance. Även de insatserna handlar fortfarande till stor del om akuta hjälpinsatser med mat, vatten, sanitära möjligheter och bygge av tillfälliga bostäder, samtidigt som man på en del orter även har börjat arbeta med återuppbyggnad. Ambitionen är att bygga bostäderna så att de lätt kan byggas om till temporära bostäder.

Genom de insamlade medel som har nått NCCP och ACT Alliance har bland annat 637 hygienkit och kökskit kunnat distribueras till de som drabbats av Haiyans framfart.

Fyra miljoner människor har flytt sina hem

Totalt uppskattas över 14 miljoner människor har påverkats av tyfonen som drog in över Filippinerna i mitten av november. Omkring fyra miljoner personer har tvingats fly sina hem och ett problem för många av dem är att de inte tillåts återvända. Detta på grund av att myndigheter eller företag har beslagtagit marken i syfte att använda den för eget bruk. Diakonia och andra organisationer kommer att bevaka frågan för att kunna agera och stötta lokalbefolkningens rättigheter.

Många har förlorat sina inkomstkällor

Skördar och fiskemöjligheter har förstörts i många områden. Omkring 65 procent av de stora fiskeområdena har förlorat sina inkomstmöjligheter. Risfält har också förstörts och som Diakonia tidigare har berättat är planteringssäsongen under december månad. Det finns ett stort behov av att få fram grödor och frön till dem som odlar. En del hjälp kommer från Jordbruksdepartementet och flera frivilligorganisationer som har lovat att förse jordbrukarna med frön.

Stor risk för smittsamma sjukdomar

Redan före tyfonen var tillgången till grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster otillräcklig. I vissa områden finns inte längre akutsjukvården som kom från andra länder kvar. Det rapporteras om många fall av diarré och att det är stor risk för utbrott av smittsamma sjukdomar.

Förvirring kring öppnandet av skolor

När det gäller skolgång för barn så har enligt de filippinska myndigheterna många skolor öppnat igen och många barn går i skolan men flera organisationer ställer sig kritiska till sanningshalten i det påståendet då det inte finns något bevis för att det faktiskt stämmer. Men några organisationer planerar för tillfälliga klassrum och reparation av en del av dem som har förstörts.