Diakonia - Människor som förändrar världen
Tack vare pengarna som ni givare har bidragit med har ACT Alliance kunnat bygga upp samordningscenter, med mat, medicin och filtar som distribueras till de drabbade . Foto: DCA/ ACT Alliance

Uppdatering från ACT Alliances arbete i Filippinerna

Ett varmt tack till er givare som hjälper de i Filippinerna som har drabbats av tyfonen Haiyan. Diakonia arbetar på plats via ACT Alliance och via vår samarbetsorganisationen CPBC. Hjälpen når fram i många områden men vissa är fortfarande svåråtkomliga.

2013-11-22

Samordning med medlemsorganisationer

ACT Alliance har nu 10 medlemsorganisationer på plats som levererar mat, vatten och material för att bygga upp tillfälliga hem och sanitära möjligheter. Det akuta behovet för de överlevande är mat, vatten, mediciner, sängkläder, filtar, presenningar, tält, myggnät, generatorer, hygienartiklar och köksredskap.

ACT Alliance har inrättat ett samordningscenter i Manila som ser till att medlemsorganisationerna i Filippinerna får den senaste informationen och kan utnyttja sina resurser på bästa sätt. ACT Alliance medlemmar på plats är representerade i de flesta FN-kluster i de drabbade regionerna. FN-kluster är grupper av hjälporganisationer som är uppdelade på vilken typ av hjälp de kan tillhandahålla.

CPBC har gjort skillnad för tusentals drabbade

I Iloiloprovinsen där bland annat Diakonias samarbetsorganisation The Convention of Philippine Baptist Churches, CPBC, finns har nu hjälpen nått fram till 8 000 hushåll. En av ACT Alliande medlemmar, National Council of Churches in the Philippines (nationella kyrkorådet), arbetar just nu aktivt i Samar och Iloilo med att dela ut mat och även hygienartiklar till de mest behövande familjerna.

Mellan 3 000-5 000 hushåll ute på de små öarna utanför fastlandet ska även förses med ris under helgen 23-24 november. Tält och materialpaket för att bygga upp tillfälliga bostäder distribueras också ut i flera provinser.

Sjukvård högprioriterat

ACT Alliance arbetar även med krisstöd och krishantering på plats, bland annat via det nationella kyrkorådet och en representant från Svenska Kyrkan.

Sjukvård till behövande arbetar ACT Alliance medlemmar också med. Många har drabbats av feber, hosta, diarré och olika typer av kroppsskador. Hygienartiklar distribueras därför till sjukvårdsinrättningarna, för att de ska kunna tillgodose det stora behovet som finns.

Fortfarande svårt att nå ut

Det är fortfarande svårt att nå många drabbade områden på grund av förstörda vägar. Ett annat stort problem är att återskapa försörjningsmöjligheter och att nå fram med livsmedelsgrödor för odling. Det är särskilt brådskande när det gäller ris då planteringssäsongen för ris närmar sig sitt slut.