Diakonia - Människor som förändrar världen

Skatteflykt hindrar utvecklingen i Afrika

Den 9-16 mars är Alvin Mosioma från Diakonias samarbetsorganisation Tax Justice Network Africa (TJN-A) i Sverige. Han medverkar bland annat i Diakonias politikerutfrågningar i Uppsala, Umeå och Stockholm, där han kommer att lyfta frågan om hur Sverige kan bidra till att stoppa skatteflykt från fattiga länder.

2014-02-24

Afrika är inte fattigt!

– Afrika inte är fattigt, det är Afrika som finansierar den övriga världen. Multinationella företag använder en rad ”kreativa” sätt att flytta vinsterna från Kenya till skatteparadis. Pengarna skapas här, men de stannar inte här, på grund av illegal kapitalflykt och skatteflykt, säger Alvin Mosioma. 

Han är chef för Diakonias samarbetsorganisation Tax Justice Network Africa (TJN-A), som arbetar för ett rättvist och demokratiskt skattesystem, mot den nuvarande skattepolitiken där multinationella företag genom en rad "kreativa" lösningar flyttar vinsterna till skatteparadis.

Fattiga länder förlorar när storbolag flyr från skatt

År 2011 förlorade utvecklingsländer 946.7 miljarder USD på grund av så kallad olovlig kapitalflykt, en ökning på 13,7 procent jämfört med 2010. Mer än hälften av kapitalflykten beror på företags skatteflykt i samband med handel. 

Skatteflykten försvårar fattiga länders möjligheter till utveckling och bidrar dessutom till ett biståndsberoende. Diskussioner pågår inom till exempel EU och OECD om olika åtgärder mot skatteflykt. Tyvärr har Sverige inte gett sitt stöd till land-för-landredovisning för företag av skatter och vinster som ett sätt att skapa mer öppenhet, och diskussionen tycks ha strandat i EU.

- Skatteflykt handlar inte om summor och siffror. Det är en fråga om liv eller död. När regeringarna inte kan förse sina invånare med de mest basala tjänsterna, som sjukvård, skolor, rent vatten, så påverkar det framför allt fattiga människor. De rika har alltid möjlighet att skicka sina barn till privata skolor och privata sjukhus. Men för de fattiga är det en fråga om liv eller död. Så när ett företag undviker att betala skatt, oavsett skäl, så innebär det att de förvägrar ett barn möjligheten att gå i skolan. De förvägrar en mamma vård för sitt barn, säger Alvin Mosioma. 

Alvin Mosioma är chef för Diakonias samarbetsorganisation Tax Justice Network Africa (TJN-A).  Alvin är 41 år gammal, född i Nairobi, Kenya där han också bor och arbetar. Han är utbildad till ekonom i Tyskland.