Diakonia - Människor som förändrar världen
I panelen på riksdagsseminariet medverkade (fr v) Mattias Karlsson (M),  Martin Ådahl (C), Fredrik Olovsson (S) och Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide. Samtalet leddes av Parul Sharma, människorättsjurist, Academy for Human Rights in Business.

Politiska lösningar för en mer hållbar finansbransch

Diakonia har inom samarbetet Fair Finance Guide utvecklat tio förslag på politiska lösningar för en mer hållbar finansbransch. Våra förslag och argument varför finansbranschen måste ta ett större ansvar för hållbarhet presenterades på DN-debatt och i ett efterföljande rundabordssamtal.

2019-05-07

Det är hög tid för politiska åtgärder som möjliggör bättre spelregler för hållbarhet i finansbranschen. Vi skriver på DN debatt 29 april: ”Skandalerna kring svenska bankers inblandning i omfattande penningtvätt och skatteflykt visar på systemfel i finansbranschens arbete med hållbarhet och samhällsansvar.” Alla finansiella aktörer behöver prioritera frågorna mer och insynen måste öka för att få konsumenttrycket att driva på utvecklingen. Vi föreslår därför politiska lösningar inom tre huvudsakliga områden:

Öka insynen för att möjliggöra oberoende granskning och utkrävande av ansvar

Hjälp spararna att göra hållbara informerade val

Skärp regelverk och tillsyn av finansaktörers hållbarhetsansvar

Diskussion om politiska lösningar i riksdagen

Den 7 maj bjöd vi organisationer som står bakom Fair Finance Guide in till seminarium i riksdagen för att presentera och diskutera förslagen på åtgärder vi anser att politiker ska arbeta för. På seminariet medverkade Fredrik Olovsson (S), ordförande i finansutskottet, Martin Ådahl (C), riksdagsledamot, tidigare chefsekonom i Centerpartiet och Mattias Karlsson (M) ledamot i finansutskottet. Samtalet leddes av Parul Sharma, människorättsjurist, Academy for Human Rights in Business.

Enighet om ökad insyn

De tre riksdagsledamöterna var överens om att insynen i finansbranschen behöver öka och att det ligger i bankernas egna intresse att vara mer transparenta. Ett av FFG:s förslag handlar om att det bör ställas krav på att finansaktörer regelbundet redovisar alla sina investeringar i en sammanhållen redovisning så att det går att se vart pengarna går.
– Jag tror att det är rimligt, och jag tror finansbranschen tycker en sammanhållen redovisning är bra, svarade Mattias Karlsson (M).

Samtidigt så problematiserade ledamöterna förslaget om att modernisera banksekretessen och utreda hur bankerna kan redovisa information om vilka enskilda företag de lånar ut pengar till. Men Fair Finance Guide projektledare, Jakob König, framförde att sådan redovisning är fullt möjlig.
– Ekobanken redovisar vilka företag de lånar ut till, och det skulle de större bankerna också kunna göra. Idag straffas man nästan av att vara transparent, eftersom bankerna då öppnar upp sig för kritik. Det skulle bli en jämnare spelplan om alla tvingas redovisa, sade Jakob König.

Behov av skärpta regelverk och tillsyn

Granskningar från Fair Finance Guide visar gång på gång på stora brister i bankernas system och rutiner för att leva upp till sina hållbarhetslöften. FFG har därför fört fram fem punkter om skärpta regelverk och tillsyn av finansaktörers hållbarhetsansvar.

–På flera områden behöver vi skärpta regelverk, inte minst när det gäller penningtvätt. Finansinspektionen ska ta hänsyn till dessa aspekter, och se till att bankerna följer upp och infriar det man lovar. Det är viktigt för annars så fungerar inte systemet, sade Fredrik Olovsson (S), ordförande i finansutskottet.

– Det är svårt att opponera sig mot kraven men det gäller att få det att fungera i praktiken. Tillsynsmyndigheten behöver bättre rutiner och har också blivit förstärkta, påpekade Martin Ådahl (C).

Fair Finance Guide kommer att arbeta vidare i dialog med olika aktörer om hur förslagen på lösningar för en mer hållbar finansbransch kan utvecklas.