Diakonia - Människor som förändrar världen
I en vanlig mobil finns fyra konfliktmineraler: tenn är värmetålig och används till lödningar, koltan lagrar elektricitet, tungsten får mobilen att vibrera och guld används i komponenter. Foto: Jeppe Schilder

Ny utredning – så kan importörer undvika konfliktmineraler

Diakonia välkomnar regeringens beslut att utreda hur svenska importörer ska kunna tillämpa EU:s konfliktmineralförordning inför att den träder i kraft i januari 2021. Diakonias expert på konfliktmineraler Joakim Wohlfeil skickar med tre förslag till utredarna.

2019-05-03

EU:s konfliktmineralförordning ställer en rad olika krav på importörer av mineraler att inrätta system för att kunna spåra om mineralerna guld, tenn, tantal och volfram kommer från konflikt- eller högriskområden. Syftet är att få företagen att undersöka sina leveranskedjor så att de ska kunna identifiera och därmed undvika att importera så kallade konfliktmineraler  det vill säga mineraler som finansierar väpnade grupper och krigsherrar och som bidrar till övergrepp mot civilbefolkningen i form av exempelvis våldtäkter och slavarbete.

Regeringen har nu beslutat att tillsätta en utredning som föreslår hur svenska importörer ska tillämpa konfliktmineralförordningen när den träder i kraft i januari 2021. 

Även konsumenter måste ta ansvar

Joakim Wohlfeil är Diakonias expert på konfliktmineraler och policyrådgivare i konfliktfrågor. Han välkomnar utredningen men menar att inte bara importörerna utan även konsumenterna måste ta sitt ansvar genom att vilja betala för produkter med råvaror som bidrar till fred, säkerhet och utveckling globalt.

– Vi måste förstå att det kommer att finnas kostnader för att producera produkter med spårbara och kontrollerade råvaror. Idag är det ett pris som betalas av dem som får ta konsekvenserna genom krig, fruktansvärda arbetsförhållanden och brist på utveckling, förklarar han.

Tre uppmaningar till utredarna

Sikta inte bara på lägsta nivån i EU-förordningen
Genom att kombinera regelverk och frivilliga åtaganden kan Sverige nå högre än förordningens miniminivåer. Redan idag har många svenska företag, kunder, återförsäljare och certifieringsorgan valt att lägga sig över lägstanivåerna.

Ta vara på upparbetade strukturer och kompetens
Sverige ligger idag långt framme i Europa genom ett unikt samarbete mellan civilsamhället och näringslivet, där man tillsammans redan genomfört utbildningar för företag inför 2021.

Skapa ökad efterfrågan på konfliktfria produkter
Det är viktigt att både företag och kunder förstår problemet kring konfliktmineraler, och varför det är viktigt att bryta banden mellan naturresurser och konflikter. För att konsumenterna ska kunna efterfråga mineraler som är kontrollerade och ansvarsfullt upphandlade måste åtgärder till som ökar kunskapen.