Diakonia - Människor som förändrar världen
Lena Ingelstam är Diakonias nya generalsekreterare. Hon tillträder tjänsten i mitten av juni. Foto: privat

Lena Ingelstam är Diakonias nya generalsekreterare

Lena Ingelstam har valts till ny generalsekreterare för Diakonia. Beslutet togs enhälligt under ett extrainsatt årsmöte med representanter från Diakonias huvudmän. Lena Ingelstam kommer närmast från Rädda barnen och har lång erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete.

2020-04-02

Diakonias årsmöte utsåg den 2 april som väntat Lena Ingelstam till ny generalsekrerare för organisationen. Det formella beslutet fattades av representanter för Diakonias huvudmän, Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen. Lena Ingelstam är 55 år och kliver in i den nya rollen med många års erfarenhet som chef på biståndsmyndigheten Sida och Rädda Barnen bakom sig.
– Det är otroligt hedrande. Jag är glad och stolt över förtroendet att bli utsedd till ett så viktigt uppdrag. Att försvara och stärka demokrati och mänskliga rättigheter är viktigare än någonsin, och att bedriva globalt utvecklingssamarbete som Diakonia gör på kristen grund stämmer så väl med mina värderingar, säger Lena Ingelstam.

Allt började på Diakonia

Och hennes internationella biståndsengagemang började just på Diakonia när hon fick sitt första utlandsuppdrag som regionchef för Sydamerika med placering i Bolivia 1998.
– Allt började där, så jag är så fantastiskt glad över att få komma tillbaka! Tack vare sitt långsiktiga arbete med lokala samarbetsorganisationer världen över, kombinerat med ett tydligt påverkansarbete här i Sverige, har Diakonia ett enormt stort förtroende från så många. Jag vet att Diakonia gör skillnad på riktigt, säger Lena Ingelstam.

Lena Ingelstam är uppvuxen i och medlem av Abrahamsbergskyrkan i Bromma utanför Stockholm, och hon är väl förtrogen med det församlingsliv som utgör Diakonias bas i Folkrörelsesverige.
– Jag är övertygad om att hon är rätt person att leda och utveckla organisationen utifrån sin erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete kombinerat med rötterna i frikyrkligheten, säger en mycket nöjd Pether Nordin, styrelseordförande för Diakonia.

Kyrkorna står bakom

Det formella beslutet fattades på ett extrainsatt årsmöte av representanter för de båda huvudmännen Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen. Ledarna för Diakonias huvudmän ställer sig enade bakom den nya rekryteringen.

På Svenska Alliansmissionen ser missionsföreståndare Kjell Larsson fram emot att även i fortsättningen ha ett konstruktivt samarbete med Diakonia.
– Lena har en erfarenhet som inger förtroende och som gör oss trygga i att hon på ett mycket gott sätt kommer att kunna företräda Diakonia såväl inom rörelsen som utåt gentemot myndigheter, civilsamhälle och internationellt, säger Kjell Larsson.

Lasse Svensson, kyrkoledare i Equmeniakyrkan, tror att Lena Ingelstam kommer att kunna representera även samfunden väl.
– Vi tror att det kommer att bli väldigt bra med Lenas gedigna erfarenhet. För oss som huvudmän är det mycket värdefullt att hon även har en tydlig kyrklig förankring, säger Lasse Svensson.

Lena Ingelstam tillträder den 15 juni och efterträder Georg Andrén som i december lämnade organisationen för att bli landshövding i Värmland.