Diakonia - Människor som förändrar världen

Diakonia får internationell kvalitetscertifiering

Diakonia har certifierats av Humanitarian Accountability Partnerhship – HAP. I och med detta är Diakonia en av 18 nationella och internationella organisationer som håller högsta möjliga kvalitetsstandard inom den humanitära sektorn.

2014-03-10

Process som pågått sedan 2009

Diakonia blev medlem i HAP 2009 och har sedan dess arbetat intensivt med att uppfylla HAP:s standard som består av sex kravspecifikationer. 

För att bli HAP-certifierad har Diakonia genomgått en process av djupgående revisioner av organisationens system för kvalitetsstyrning och ansvarstagande. 

Certifieringen är ett bevis på Diakonias kapacitet att i biståndet utgå från och sätta utsatta människors behov och rättigheter i centrum. Den är även ett bevis för organisationens åtagande att göra sitt yttersta för att ha system och rutiner för att förhindra korruption och maktmissbruk. 

18:e organisationen i världen

HAP är den främsta internationella standarden för kontroll gällande kvalitetsstyrning och ansvarstagande inom den humanitära sektorn. 

- Vi är givetvis stolta över att bli den 18:e organisationen i världen att bli HAP-certifierade. Det är ett kvitto på den kvalitet som Diakonias arbete håller när vi tillsammans med ca 400 lokala samarbetsorganisationer över 30 länder genomför humanitärt arbete och bidrar till långsiktigt och hållbar utveckling för de allra mest utsatta och fattiga människorna, säger Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg