Diakonia - Människor som förändrar världen
Många byggnader har totalförstörts efter tyfonen. Det behövs nu material till tak över huvudet för dem som har drabbats då kraftiga regn väntas inom kort. Foto: CPBC

Filippinerna: Diakonias samarbetsorganisation behöver stöd

Diakonias samarbetsorganisation The Convention of Philippine Baptist Churches, CPBC, i Filippinerna samordnar hjälpbehovet i de drabbade områdena Iloilo, Negros och Roxas City. Här kommer en sammanfattning från CPBC:s arbete via Feraz Legita som är på plats.

2013-11-16

Akut behov för mat, vatten och filtar

I vissa områden har nästan samtliga hus förstörts eller blivit mycket skadade. Det akuta behovet för de drabbade är mat, vatten och filtar, men även tak över huvudet som skydd mot hettan och mot det kommande kraftiga regnet. Många människor saknar nu elektricitet och rinnande vatten.

CPBC är på plats och ger stöd till drabbade

Wilda Ganza och pastor Raffy Ganza, ordförande för CPBC, vädjar om hjälp. Organisationen har sitt säte i Iloilo som är ett av de värst drabbade områdena. Hanna Caipang, som arbetar med utvecklingsfrågor inom CPBC, samordnar hjälpbehoven. Organisationen har bland annat träffat en kvinna, Nanay Oning, som är mycket tacksam för att CPBC har kunnat ta sig till området så snabbt för att kunna hjälpa till.

Myndigheterna måste göra mer

Hjälpen från myndigheterna lyser ännu med sin frånvaro i området där CPBC befinner sig. Hjälpen fokuseras just nu till områden som Leyte, Samar och Bohol och det kan ta ytterligare tid innan andra områden kan nås av hjälp. Helikoptrar från militär och myndigheter kan nå de fattigaste områdena, men nu finns också ett stort behov för myndigheterna fokusera på koordinering av de hjälpinsatser som kommer från andra länder och se till att hjälpen kan nå fler områden.

Svårt att ta sig fram

Det är svårt att ta sig fram till de värst drabbade områdena på grund av översvämningar och trasiga broar. CPBC har bistått vissa områden med bröd och vatten men behovet av burkmat (då det inte går att värma upp mat) och dryck till barn, medicin och material för att bygga tak är stort.

Samverkan med församlingar

Mer än 150 personer har dött bara i Capiz och Roxas där CPBC befinner sig. CPBC kommer den närmaste tiden att träffa pastorer och företrädare för församlingar i de drabbade områdena för att diskutera hur de kan samverka för att kunna ge hjälp till fler som drabbats av Haiyans förstörelse.