Diakonia - Människor som förändrar världen

Fall av förskingring på Diakonias Kenyakontor

Diakonia har avskedat och polisanmält en anställd på regionkontoret i Nairobi efter att en revision avslöjat att den anställda förskingrat biståndsmedel motsvarande 317000 kronor. Fallet är överlämnat till kenyanska myndigheter. Diakonia har återbetalat summan till biståndsmyndigheten Sida och även infört nya rutiner för internkontroll och internrevision för att säkerställa att liknande situationer inte ska kunna uppstå igen.

2018-07-02

Det var i samband med att Diakonia bytte ut ekonomisystemet i hela den globala organisationen som den anställda vid vårt regionkontor i Nairobi fann vägar att utnyttja svagheter i systemet. Dessa har efter upptäckten täppts till. Förskingringen, som avslöjades vid den årliga internrevisionen 2016, har utretts och den anställda har fått avsluta sin tjänst. I samband med det polisanmälde Diakonia personen i fråga och ärendet är överlämnat till kenyanska myndigheter.

Biståndsmyndigheten Sida har hållits informerade

Biståndsmyndigheten Sida har kontinuerligt fått information om fallet allt sedan förskingringen uppdagades, och Diakonia har ur egna medel betalat tillbaka de förskingrade medlen till Sida.

Ytterligare kontrollfunktioner har införts

Diakonia har även vidtagit åtgärder för att säkerställa att liknande händelser inte ska kunna upprepas. Vi har infört ytterligare kontrollfunktioner i hanteringen av ekonomiska transaktioner och skärpt instruktionerna för förvaltningsrevision vid samtliga land- och regionkontor.